Bu Cezbeye Mansûr Gerek!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Tevhid yüklü bir ikrâra,
Oda yanmış bağır gerek!..
Yol gözleyen intizâra,
Ayân olsun bu sır gerek!..

Ney mi yaktı aşk faslımı?
Nefse saldım yol aslımı!..
Hâl süsledi «Gül» neslimi,
Vuslat için kahır gerek!..

Mesih’te gör her burhânı;
Dost nefhası bil bu cânı!..
Ehl-i Kehf’e sor zamanı;
Gün içinde asır gerek!..

Çilemde mi seyr u sülûk?
İçim oyuk, boynum buruk!..
Ahvâlime tenim tanık;
Eyyûb gibi sabır gerek!..

«Gül»den aldım bu erkânı,
Musa’yı bul, duy beyânı!..
Görmek için her ihsanı,
Mürşidimiz Hızır gerek!..

Gönül nedir zaman, mekân?
Sende âyet, sende Kur’ân!..
Her nefeste oldum üryân;
Bu cezbeye Mansûr gerek!
2 Ocak 2014, Ankara