Hüner

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Dünyâ malının keyfini sürmek de hünerdir!..
Bir lokmaya muhtaçları görmek de hünerdir!..

Kat kat giyinip kış gününün zevkini tatmak;
Sırtındaki tek gömleği vermek de hünerdir!..

Dîbâ ile atlas giyinip nâz ile gezmek,
Bir tek çulu mihmânına sermek de hünerdir!..

Bin dert ile hem-hâl olanın hâline gülmek,
Bir hastaya ahvâlini sormak da hünerdir!..

İnkâra sapıp dîn ile îmânı unutmak,
Nâdim olarak tevbede durmak da hünerdir!..

İblîse kanıp cennet-i âlâdan atılmak,
Îmân ile tekrar geri girmek de hünerdir!..

Gurbette kalıp ey Seferî yâri unutmak,
Candan geçerek vuslata ermek de hünerdir!..
Ocak 1987, Ankara
vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün