EBEDÎ MAKSADIN?

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Sonunda yâre kavuşmak mı maksadın, ebedî?
Canınla çöz ezelî sırrı, aşka îmân et!
Binâsı gökte yapılmış sarây-ı vuslat için
İçinde yerlere âit ne varsa vîrân et!
Hatırla; hîleci şeytan nasıl düşürdü seni,
Leziz tuzaktaki tatsız azâbı iz’ân et!

vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün
(fa’lün)