HAKK’IN SESİ, SÖZÜSÜN SEN!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Tefekkür et ilkte sonu;
Bir hoş bahtın izisin sen!..
Çöz mânâyı, şekli, tonu;
Arzın tüten közüsün sen!..

Bu ne gamdır, bu ne efkâr?
Yol ver, dinsin bu intizâr!..
Gül tenine eyle nazar,
Ömrün kışı, güzüsün sen!..

Gönül hâl bil, hatır eyle;
Ömrü ömre hazır eyle!..
Âdem’e sor, sabır eyle;
Kör İblis’in kozusun sen!..

Tevekkülde gör tedbiri;
Takvâda bul her takdiri!..
Mârifetle tut bu seyri;
Aşkın gören gözüsün sen!..

Şerh et, sensin aşk kitâbı;
Sende «Gül»ün ar, adâbı!..
Kalp gözünden al nikābı;
Kâinâtın özüsün sen!..

Cehdet, dinsin bu iç buhran;
«Vuslat» diyor bir garip can!..
Yedi nefsi eyle üryân;
Hakk’ın sesi, sözüsün sen!..

2 Şubat 2014