HÜRRİYET BEKLEYEN KUDÜS

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com Altı yüz otuz altı yılının yaz gününde, Ömer’le gerçekleşti Kudüs’e şanlı sefer. Mü’minlerin coştuğu zahmetli bir düğünde, Adalet dostlarına nasip olmuştu zafer. Haçlı zulmü sarınca Filistin’de her yeri, Esâret günlerinde gülmedi gamlı yüzler. Selâhaddin ordusu alıp Kudüs’ü geri, Huzûra erdi baskı altındaki öksüzler. Sonra olunca Beyt-i Makdis işgale mâruz, Memleket hasretiyle yıllarca kaldı […]

Continue reading »

BİR SEVDAYI DİL EYLEDİM!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Kadir Mevlâ’m, aşk ehline, Bir yüreği yol eyledim!.. Suya hasret Gül nesline, Gözyaşımı sel eyledim!.. Vuslat, hâl mi berâtıma? Hüzün düştü fıtratıma!.. Himmet eyle sebâtıma, Kör taşımı lâl eyledim!.. Sınanan ben, benim amaç; Garip gönül Sana muhtaç!.. Halil gibi ufkumu aç; Bir canım var hâl eyledim!.. Nurla kardın hoş dokumu; Arş’a saldın gül kokumu!.. Umut […]

Continue reading »

YERMÜK’TE ÜÇ GÜL

ŞAİR : Hakkı ŞENER hakki_0111@hotmail.com Yermük meydanında yaralı canlar, Toprağa sızıyor mübârek kanlar, O gazâ vaktinde can pazarında; Fânîden bâkîye geçilen anlar… Huzeyfe kırbayı eline aldı, «Bir ümit!» diyerek meydana daldı, Ağır yaralanmış kanlar içinde; Amcasının oğlu Hâris’i buldu… Su içmeye hazır olduğu anda, İkrime’nin sesi geldi bu yanda, Dedi ki: «Bu suyu ona götürün; Belli ki harâret fazladır onda…» […]

Continue reading »

KARAKOÇ’LA HASBİHÂL -1-

ŞAİR : GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com Bir bir inceledim şiirlerini, Mısra mısra sanki ferman yazmışsın… VUR EMRİ vererek hekimlerine, Ellerine neşter derman yazmışsın… BEŞİNCİ MEVSİM’de durmak yok diye, Dönüp bakmamışsın bir an geriye. Sevgiliden sevgiliye hediye, Belli ki bambaşka zaman yazmışsın… Şiir diyarına otağ kurmuşsun, Berceste sözlerle mühür vurmuşsun, El kalemde, EL TETİKTE durmuşsun, Küfrün göz diktiği bir han yazmışsın… […]

Continue reading »

Vuslat Bayramı İçin VAKİT VARKEN!

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Son ânına şahit olduğum iki kişiyi hiç unutamıyorum. Biri; Eldeki vakti ziyanla geçirmiş, nefeslerinin bittiği yerde; «eyvah» dolu çaresiz bakışlarla çırpınıyordu. Gözleri büyümüş, dili tutulmuş, gırtlağı hırıltılarla dolmuştu. Her hâliyle pişmanlığın pençesinde; «Âh bir geri dönebilsem!» feryâdı idi âdeta son nefesi. O anda fark ettiklerini yapacak vakti ne yazık ki yoktu. Ama yapabilmek […]

Continue reading »

NEYİN VAR?

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)tali@yuzaki.com Bir bak gönül bak heybeye, Binler kusur, noksan bizim! Tevben de muhtaç tevbeye, Dağlar yıkan isyan bizim! Dünyâya çıplak gelmişiz, Kundakla sarmış annemiz, Toprak için bir tek çeyiz, Üç metrelik mintan bizim! Yanmak, yakarmak nâfile, Söz geçmiyor Azrâil’e. Bir gün göçer her kāfile, Hanlar değil, kervan bizim! Nefsim, neyin var sâhiden? Bir tek ömür, gün gün […]

Continue reading »

SONSUZA YOL BAĞLADIM!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Kadir Mevlâ’m, garip cana, Dört kapıda hâl bağladım!.. Söze hasret bir devrâna, Hikmet yüklü dil bağladım!.. Ömür koydum her acıma; Gam döküldü ilâcıma!.. Bilen bilir bu sancıma; Sabır bastım, gül bağladım!.. Kusurum var, günahkârım; Niyâz eyler âh u zârım!.. Katında mı itibarım? «Umut» dedim, bel bağladım!.. Sen’sin saran nur nefesi; Sen’i söyler varın sesi!.. Sana müştâk, al […]

Continue reading »
1 8 9 10