Sevgi Yazalım

ŞAİR : HİKMETÎ (Hikmet ELİTAŞ) Her takvime yaprak yaprak, Yıllara sevgi yazalım. Burcu burcu koksun toprak, Güllere sevgi yazalım. Bayramlar gelsin sevgiyle, İnsanlar gülsün sevgiyle, Gönüller dolsun sevgiyle, Dillere sevgi yazalım. Aşkla kursun kul yuvayı, Yûnus zikretsin Mevlâ’yı, Mecnun bulunca Leylâyı, Çöllere sevgi yazalım. Sevgi meclisine giren, Mevlânâ’dan feyiz gören, Hak’tan alıp, halka veren, Ellere sevgi yazalım. Sevgi sarsın yeryüzünü, […]

Continue reading »

KURBAN GÖREVİNİ ÎFÂ ETMENİN ÂDÂBI

YAZAR : Dr. Halis Ç. DEMİRCAN cetindemircan2@hotmail.com Köyde kurban bayramları bir başka güzel geçerdi… Bayramdan önce alınan kurbanlıklar özenle seçilir, sabah kalkılır kalkılmaz ilk önce onun ihtiyaçları karşılanırdı. Biz de kendi yiyeceklerimizi onunla paylaşır, hattâ annelerimizden gizli olarak temin ettiğimiz yiyecekleri götürüp ona verirdik. Kurbanlık; ev halkından biri gibi kucaklanır, öpülür, sevilir, kınalar yakılır, süslenirdi. Kesime hazırlanırken gözleri bağlanır ve […]

Continue reading »

Küçük İskender’in Ülkesinde DÂRUSSELÂM AÇE -2-

YAZAR : Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA osmancetinkaya@sdu.edu.tr ÜMMEHÂTÜ’L-MÜ’MİNÎN KIZ KUR’ÂN KURSU Açe’ye gitmişken Türkiye’den sivil toplum kuruluşlarının açıp devam ettirdikleri yetimhaneleri ziyaret etmek istemiştim. Ne var ki, hem yetimhanelerin yetkilileri ile sağlıklı bir iletişim kuramayışım, hem de oldukça uzak mesafelerde oluşları dolayısıyla, diğer programlara katılamama riski sebebiyle, bu isteğime kavuşamamış, biraz üzülmüştüm. Ben bu ruh hâli içindeyken birkaç genç Açe’li, […]

Continue reading »

Hakk’ın Hoşnutluğunu; KALBİ KIRIKLARIN YANINDA ARA…

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi KAPIYA GELEN SARHOŞ Bir gün Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Hazretleri’nin dergâhının kapısına, üstü başı kusmuk içinde bir sarhoş gelip dayandı. Tekkenin hizmetkârları, sarhoşluğundan dolayı bu adamı hışımla karşılayıp; “–Ne istiyorsun?” diye sordular. Dili dolaşık vaziyette cevapladı: “–Mevlânâ Hazretleri’ni göreceğim!” Hizmetkârlar adamı içeriye sokmadıkları gibi; “–Utanmıyor musun bu hâlinle bir de dergâh kapısına gelmişsin?!.” ve benzeri […]

Continue reading »

MEHMED ÂKİF’İN ATA YURDUNDA… -2-

YAZAR : Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA osmancetinkaya@sdu.edu.tr İSA MULAJ İSTANBUL’DA… Temmuz 2013’te Suşisa Köyü’nde görüştüğümüz Mehmed Âkif’in amcazadesinin torunu İsa Mulaj Öncü Eğitimciler Derneği tarafından Aralık 2013’te İstanbul’da düzenlenen V. Ulusal Öğretmenim Sempozyumu’nda bir bildiri sundu, Eğitim ve Barış Paneli’ne katıldı. İsa Mulaj; “Mehmed Âkif’in Arnavutluk’ta ve Kosova’da çok az tanınıp bilindiğini, kendisinin akrabası olmakla birlikte, Âkif’i devrinin çok önemli […]

Continue reading »

Çağdaş Cereyanlara Karşı, «ALLÂH’IN İPİNE SIMSIKI SARILMAK»

YAZAR : B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com   Asırlara altın sayfalarla şan veren milletimiz, artık uzunca bir zamandır böyle destanları yazamıyor; gönlü bu hüzünle yananların payına, şanlı mâzîyi ancak hasretle yâd etmek düşüyor. İdraki batılılaşma tabusuyla kilitlenmiş olanların dışında, tefekkür eden zihinler için; “Ne idik; ne olduk?” muhasebesinde, değişen daha doğrusu değiştirilen hayat tarzının geldiği safhayı görüp de, hayal kırıklığına düşmemek […]

Continue reading »

MEHMED ÂKİF’İN ATA YURDUNDA… -1-

YAZAR : Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA* osmancetinkaya@sdu.edu.tr KOSOVA DENİLİNCE… Kosova, Murad Hüdâvendigâr’ın zaferle çıktıktan sonra şehid edildiği I. Kosova Savaşı’ndan (1389) beri bir İslâm diyarı. Sultan Murad, yüreğini Kosova’nın bekçisi olarak Meşhed’de bırakırken; bedenini Anadolu’ya göz kulak olması için Bursa’ya naklettirmiş. Böylece, Kosova ve Anadolu mübârek şehidimizin şahsında; bu cihanda kardeş olmuş. Kosova’da İslâm izleri, Osmanlı’dan da öncesine uzanıyor. Hoca […]

Continue reading »

ASHÂB-I KİRÂMIN ÖRNEK HASLETLERİ

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi İlâhî Hoşnutluk ve Methe Nâil Olan CENÂB-I HAK İLE DOSTLUK Cenâb-ı Hak, bu cihan dershânesini insan için yarattı. İnsanı da Zâtına muhabbet duyması, kulluk etmesi, yani dost olması için yarattı. Zira buyuruyor: “Nerede olursanız olun, Allah sizinle beraberdir.” (el-Hadîd, 4) Biz ne kadar O’nunla beraberiz? O’nunla ne kadar dostluğumuz var? O’nunla dostluk, elbette ki […]

Continue reading »

GECENİN KALBİ SEHERDE DUÂ…

YAZAR : Fatih GARCAN fatihgarcan@hotmail.com Yaz tatili bitmiş, okullar yeni döneme; «Merhaba!» demişti. Yeniden okul sıralarına dönmenin heyecanı, küçük yürekleri en tatlı şekliyle kaplamıştı. Yeni arkadaşlar, yeni sınıflar, yeni bir çevre… Zeynep bu sene, dördüncü sınıfa devam edecekti. İlk dersin zili çalmıştı. Sınıfa girdiğinde yeni arkadaşları, hemen dikkatini çekti. Hem ilk dersin heyecanı hem de yeni arkadaşlarla tanışacak olmanın heyecanı, […]

Continue reading »

DRİNA KÖPRÜSÜ -2-

YAZAR : Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA VİŞEGRAD 2013 Vişegrad Slav kökenli bir kelime olup, «yukarı/üst kale, yukarı köy/kent» gibi anlamlara gelmektedir. Vişegrad, Balkanlar (Bosna-Hersek, Bulgaristan) ve Avrupa’da (Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Ukrayna vd.) diğer birkaç kentin veya coğrafî yerin de adı olarak kullanılmaktadır. Drina kenarında yer alan, Drina Nehri’nin arasından akıp geçtiği Vişegrad; Bosna-Hersek, Sırp Cumhuriyeti sınırları içinde kalan bir ilçedir. […]

Continue reading »
1 2 3 4