Liyakatin Göz Ardı Edilmesinde MESELENİN DÜĞÜMLENDİĞİ YER ve HÂL ÇARESİ

YAZAR : Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ Türkiye’de ideolojik kamplaşmanın tarihi batılılaşma tarihiyle birlikte başlar. XIX. asrın ikinci çeyreğinden başlayarak XX. asrın ikinci çeyreğine kadar giderek artan bir hızla; Batıcılık, Osmanlıcılık, İslâmcılık ve Türkçülük gibi cereyanlar ortaya çıkıp gelişir. Bunlar kısmen tedâhul eden yönlere sahipse de umumiyetle rekabet içindedir. Bu cereyanları destekleyenlerin her birinin memleketin kurtuluşu ve «hasta adam»ın ayağa kaldırılışı […]

Continue reading »

ALIN YAZIMIZ

ŞAİR : Ali AĞIR Bir çınar misâli köklü devletiz, Tarihin arşivi mâzîmiz bizim! Îmanlı ve şerefli bir milletiz, Sevgiyle yoğrulmuş özümüz bizim! Ülkemiz Türkiye, dilimiz Türkçe, Dostumuz pek azdır, hasmımız çokça. Her biri, Yavuz’dan taşır bir parça, Yiğittir oğlumuz, kızımız bizim! Korkuyu bilmeyiz, gözümüz pektir, Savaş, cennete bir köprü demektir, Güçlü olan bilek değil, yürektir, Nicelere yeter azımız bizim! Seferlerde […]

Continue reading »

FERYAT

ŞAİR : Hadi ÖNAL hadional23@gmail.com Az emek, tatlı rant, açılır meydan, Ahlâktır, şereftir, ardır satılan, Bir de nutuk atılır ki ardından; Sakın ha! Aldanma göz boyanıyor, Hedefim, hayalim, hâlim yanıyor. Umut hicret etmiş kapalı kapı, Adâlet hükümsüz, yıkılmış yapı, Dolaşır madrabaz elinde sapı; Akıl küfre teslim; vicdan kanıyor, Kovanım, peteğim, balım yanıyor. Çirkef bu, içinde hakkı arama, İsterse vursunlar atlastan […]

Continue reading »

CANIM TÜRKİYE’M!..

ŞAİR : Ali AĞIR aliagir70@gmail.com Rabbimin bizlere armağanısın, Sevdalıyım sana, canım Türkiye’m!.. Yeryüzünün eşsiz gülistanısın, Sevdalıyım sana, canım Türkiye’m!.. Fatihler, Yavuzlar sînende doğmuş, Velîler, üstüne nur olup yağmış, Âfâkını, Kur’ân şavkıyla boğmuş, Sevdalıyım sana, canım Türkiye’m!.. Yûnus, Mevlânâlar bağrında medfun, Sevgiye, şefkate çıkar her yolun, Cennetten bir köşe, şu Anadolu’n, Sevdalıyım sana, canım Türkiye’m!.. Senden daha üstün, güzel bir vatan […]

Continue reading »

KAFKASLARDAN BİR YILDIZ KAYDI

YAZAR : Ahmed SADIK Tarihî akış içerisinde Türk-İslâm coğrafyası 20. yüzyılın başlarında elemli ve kederli günler yaşadı. Hem Anadolu’da, hem de Osmanlı coğrafyasından kopan topraklarda; derin hüzünler ve hasretler oluştu. Anadolu o kadîm coğrafyamıza hasretle bakarken; birçoğunda SSCB’nin hüküm sürdüğü bu topraklarda da Türkiye için kalbi hicranla dolu, can vermeye hazır binlerce yürek vardı. Her zorluğun ardından bir kolaylığın, her […]

Continue reading »

BU YARA SARILMALIDIR

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com Mesut günler arzumuzdur her zaman, Canlar bu düş ile dirilmelidir. Ayrı ayrı gezdik hayli bir zaman, Ayrılık azapmış görülmelidir. Ümmet bir bedendir, ırklar âzâsı, Arap’ı, Türkmen’i, Kürt’ü, Zaza’sı, Gaye ise bunda Hakk’ın rızâsı, Birlik mayasıyla karılmalıdır. Bağlarımız ayıklansın dikenden, Yurt kurtulsun masum kanı dökenden, Birliğe, dirliğe silâh çekenden, Tez elden hesabı sorulmalıdır. Sonu gelsin iftiranın, […]

Continue reading »

İç Âlemimizde; MADDE-MÂNÂ İLİŞKİSİ

YAZAR : Nurten Selma ÇEVİKOĞLU nurtencevikoglu@hotmail.com İçinde yaşadığımız sancılı süreç ülkemiz tarihinde yeni değildir. Türkiye tarihi, nice sıkıntılı süreçlerden geçmiştir. Yüzyıllardır vatan toprakları ne entrikalara ne hazin âkıbetlere sahne olmuştur. Bu aziz milletin aziz evlâtları; mayalarındaki asil değerleriyle, hepsinden de alnının akıyla çıkmayı başarmıştır. Bugün de ülkemiz ve insanımız aynı kararlılıkla ve aynı azimle her türlü sıkıntının üstesinden gelecektir yüce […]

Continue reading »

YETTİ BE! YETTİ…

ŞAİR : NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com Hayâsızca bunca cana kıydılar… Zulmünün hesabı sorulsun artık! Eşkıyâ böğründen vurulsun artık! Bağrımızı dağladılar, oydular… Zulmünün hesabı sorulsun artık! Eşkıyâ böğründen vurulsun artık! Toprağımdan eksilmedi hıyânet… Soysuzların kanında var ihânet… Mevlâ’mızdan yetişsin bir inâyet; Zulmünün hesabı sorulsun artık! Eşkıyâ böğründen vurulsun artık! Yetti kahpe oyun, yetti be! Yetti! Söyleyin bu vatan kime ne etti? […]

Continue reading »

HÜRMET Mİ EZİKLİK Mİ?

YAZAR : Medet BALA balamedet@hotmail.com Son yıllardaki umre ziyaretlerinin aşırı kalabalık olduğu, Mekke’de, Medine’de izdihamların yaşandığı; her umrecinin ilk bahsettiği konulardan. “Âdeta hac gibiydi, bir tavaf saatler sürüyordu, namaz aralarında Kâbe’den çıkılamıyordu, giriş-çıkışlarda ezilme tehlikeleri oluyordu…” denilerek bu sıkıntılar anlatılıyor. Bütün bu sıkıntılara rağmen Beytullah âşıkları, Rasûlullah muhabbetlileri, aşklarını, heyecanlarını ziyadeleştirmek için fırsat bulduklarında o mukaddes mekâna akın akın gidiyorlar. […]

Continue reading »

SERDENGEÇTİ

YAZAR : Mücahid BULUT mucahidbulut@yandex.com Gazeteci, yazar, şair ve siyaset adamı olan Osman Yüksel SERDENGEÇTİ; 1917 senesinde Antalya’nın Akseki İlçesi’nde doğmuştur. Asıl adı Osman Zeki YÜKSEL’dir. Akseki müftülerinden Sâlim YÜKSEL’in oğlu, üçüncü Diyanet İşleri başkanı Ahmet Hamdi AKSEKİ’nin de yeğenidir. İlkokulu Akseki’de, lise eğitimini Antalya’da tamamlayan Osman Yüksel; felsefe okumayı çok arzulamış, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü’ne […]

Continue reading »
1 2 3 4