BU YARA SARILMALIDIR

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com

Mesut günler arzumuzdur her zaman,
Canlar bu düş ile dirilmelidir.
Ayrı ayrı gezdik hayli bir zaman,
Ayrılık azapmış görülmelidir.

Ümmet bir bedendir, ırklar âzâsı,
Arap’ı, Türkmen’i, Kürt’ü, Zaza’sı,
Gaye ise bunda Hakk’ın rızâsı,
Birlik mayasıyla karılmalıdır.

Bağlarımız ayıklansın dikenden,
Yurt kurtulsun masum kanı dökenden,
Birliğe, dirliğe silâh çekenden,
Tez elden hesabı sorulmalıdır.

Sonu gelsin iftiranın, yalanın,
Başı kopsun fitne denen yılanın,
Hırsızın, yolsuzun, hâin olanın,
Defterleri bir bir dürülmelidir.

Silkinip yeniden doğrulmak için,
Taze bir hamurla yoğrulmak için
Muhabbet gölünde durulmak için
Kardeşçe kol kola girilmelidir.

Dursun bu kavgalar, dinsin fırtına
Rağbet eyle hakkı âlî tutana
Gerçek bayram gelsin dersen vatana,
Emânet ehline verilmelidir.

Şanlı mâzîmizden ilham alarak,
Sabır ile damla damla dolarak,
Ecdat mîrâsına bağlı kalarak,
Muhteşem Türkiye kurulmalıdır.

Kul Hakkı der; yarın geçmez paramız,
Bu gün yarın derken, gelir sıramız,
Derinleşir günden güne yaramız,
Bu yara azmadan sarılmalıdır.