CANIM TÜRKİYE’M!..

ŞAİR : Ali AĞIR aliagir70@gmail.com

bayrak1_yuzakidergisi_mart2016

Rabbimin bizlere armağanısın,
Sevdalıyım sana, canım Türkiye’m!..
Yeryüzünün eşsiz gülistanısın,
Sevdalıyım sana, canım Türkiye’m!..

Fatihler, Yavuzlar sînende doğmuş,
Velîler, üstüne nur olup yağmış,
Âfâkını, Kur’ân şavkıyla boğmuş,
Sevdalıyım sana, canım Türkiye’m!..

Yûnus, Mevlânâlar bağrında medfun,
Sevgiye, şefkate çıkar her yolun,
Cennetten bir köşe, şu Anadolu’n,
Sevdalıyım sana, canım Türkiye’m!..

Senden daha üstün, güzel bir vatan
Yoktur… Çünkü herkes sana hep hayran,
Senden ayrı kalmak, büyük bir hicran,
Sevdalıyım sana, canım Türkiye’m!..

Nicelerin dudağında türküsün,
Yüz binlerin, milyonların köşküsün,
Benim gibilerin gerçek aşkısın,
Sevdalıyım sana, canım Türkiye’m!..

Düşünmem bin canım olsa bir defa,
Verirdim uğrunda hem de her defa,
Aldığım her nefes rûhuma şifâ,
Sevdalıyım sana, canım Türkiye’m!..

Başımın tâcısın, gözümün nûru,
Ömrümün neşesi, huzur yağmuru,
Gönlümün incisi, haklı gururu,
Sevdalıyım sana, canım Türkiye’m!..

10 Temmuz 2011