RAHMETİ GÖR ÖZDE YÜRÜ!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Oku, anla bu nâr cânı; Hasleti gör özde yürü!.. Kendini bil, tut zamânı; İbreti gör özde yürü!.. Nefsinde bul, sök tuzağı, Derin aksın aşk ırmağı!.. Tefekkür et tek kaynağı, Vahdeti gör özde yürü!.. Dost’a bağla günü, ânı; Öz canında gör cihânı!.. Gül rengine sal iz‘ânı, Haşyeti gör özde yürü!.. Takdir böyle, sende tedbir; Hiçbir kulu […]

Continue reading »

VUSLATA GİDEN YOLDA…

ŞAİR : İhsan KARİP ihsankarip@hotmail.com Muhabbetle bâğ-ı aşka girenler, Gülün yamacına konar hû çeker… Zâr içinde nâr-ı aşkı derenler, İki gözü iki pınar hû çeker… Bulan âşık ezel-ebed dostunu, İcrâ etmek için kulluk kastını, Aşkın dergâhına serer postunu, İçin için yanar, yanar hû çeker… Kapılan gönüller aşk kemendine, Sığar mı sanırsın kendi bendine?!. Sadâkat gösterip ezel andına, Pervâne misali döner […]

Continue reading »

Kâinat Kitabına; ÂRİFÂNE NAZAR

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi HER ŞEYDE BİN DÎVAN… Dünya, insanın imtihan dershânesidir. Bu dershânede kulluk talimine başlayan insan; eğer gerekli tahsili alırsa, kâinattaki sırları ve hikmetleri okumaya başlar. Kendini okumaya başlar… Allâh’ın kitâbını okumaya başlar… Kur’ân-ı Kerim, insanın şerhidir. Kur’ân-ı Kerîm’in şerhi de kâinattır. Hâsılı insan, Kur’ân ve kâinat; birbirine bağlı, birbirini en güzel şekilde şerh eden üç […]

Continue reading »

TEFEKKÜR

YAZAR : Sami GÖKSÜN Tefekkür; bir şey üzerinde yoğunlaşıp, ibret almak niyetiyle derinlemesine düşünmektir. Fudayl bin lyad -rahmetullâhi aleyh- de; tefekkürü; iyilik ve kötülüğü gösteren bir ayna olarak tarif eder. İnsan, her an tefekkür hâlinde olmalıdır. Kâinatın, insanın, arzın ve semânın nasıl yaratıldığını inceden inceye düşünmelidir. Tefekkür, insana has bir özelliktir. Şu da bilinmelidir ki, insanın bilgisinin artması ve davranışlarının […]

Continue reading »

MANTAR ÜZERİNE BİR TEFEKKÜR

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Geçenlerde karşılaştığım bir soru: “İtikadının/inancının bozuk olduğunu bildiğimiz yazarların kitaplarını okuyabilir miyiz?” Soruyu çoğaltmak mümkün: “Batının tekniğini alıp ahlâkını almamak mümkün mü?” “Menfî inanç ve fikriyata sahip öğreticilerin bulunduğu okullara gitmeli mi? Gitmezsek o bilim dallarından uzak kalmış olmaz mıyız?” “Neden bizim güçlü bir sinemamız yok?” “Mektep-medrese ayırımı nereden çıktı?” Ben o ilk soruya […]

Continue reading »

HER NEFESTE HESABI GÖR!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Gönül, sakın katı sözden; Ömre inen hitâbı gör!.. Dost, bîzârdır iki yüzden; Edep bürün, âdâbı gör!.. Süleyman’a sor bu dili; Dost ile bul İsmail’i!.. İbrahim’e aç delili, Zerredeki esbâbı gör!.. Sende ilim, sende îman; Her esrarda sensin ayân!.. Yakub gibi derde dayan, Eyyûb’daki azâbı gör!.. Ne tefrit et, ne de ifrat; Hüner budur, burda san’at!.. […]

Continue reading »

BİR YIL DAHA BİTERKEN…

YAZAR : Aynur TUTKUN aytutkun@gmail.com Şşşşşşt, biraz sessizlik lütfen. Bir bir dökülürken takvimden yapraklar; zamanı, zaman zaman dinlemeye, mola vermeye hepimizin ihtiyacı yok mu? Pencereden dışarıda bir yaprak daha düştü ağaçtan, bir kuş uçtu, bir kedi çöplerden dışarı fırladı, bir çocuk düştü, çocuğunu okula bırakan bir kadın; «of be!» edâsıyla evinin yolunu tuttu, bir adam bir şey unutmuşçasına hızlı adımlarla […]

Continue reading »

EDEBİ EN BAŞA KOYDUM

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com> Sıraladım servetimi, Edebi en başa koydum. Hasretimi, halvetimi, Gözde akan yaşa koydum. Sevgiyi kendime ana, Seçtiğimi tüm zamana, Hoşgörüyü dört bir yana, Nefreti ateşe koydum. Ahlâka hep özel dedim, Lakabına güzel dedim, Hem ebed, hem ezel dedim, Rütbesini paşa koydum. Tefekkürü hacda yola, Saygıyı her renkten kula, Mehmed Han’ı İstanbul’a, Malazgirt’i Muş’a koydum. Zikir […]

Continue reading »

BATAKLIKTA GÜL BİTİRMEK

YAZAR : Fatih GARCAN fatihgarcan@hotmail.com Feyiz ve rahmet dolu bir seher vaktiydi. Teheccüd namazını kıldı. Tesbihi eline aldı. Kocası gittiğinden beri eli hep yüreğinde duâ ve niyazla meşguldü. Boş vakit diye bir şeyi yoktu hayatında. Ev işlerinden arta kalan zamanda Kur’ân-ı Kerim ve hadis okuyor, tefekkür derinliklerinde seyre dalıyordu. Bu zâhirî yalnızlık ona çok şey öğretmişti… Kocası Selman Beyin vazifesi […]

Continue reading »

BİR MÜBÂREK SEFER

ŞAİR : NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com Ey sevgili dostlar! Ey can ihvanlar! Bir mübârek sefer vaktidir bu gün. Allah aşkı ile içten yananlar, Bir mübârek sefer vaktidir bu gün. Ol yüce Nebî’den davet var bize, Davete uymamak zaten ar bize, Tefekkürle zikir eşsiz kâr bize; Bir mübârek sefer vaktidir bu gün. Medine yolunda kervanımız var, Ravza’ya ermeye cevlânımız var, Emsâli […]

Continue reading »
1 6 7 8 9