Rahmetin Tuğyân Ettiği Ramazân-ı Şerifte;
KULLUKTA DERİNLEŞME TAHSİLİ

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi İLÂHÎ RAHMETTEN NASÎB ALMA ZARÛRETİ İnsanoğlu; kulluk tahsili için, kalben merhaleler kat ederek «mârifetullah»tan nasîb alabilmek için yaratılmıştır. Lâkin fânî dünya; oyalayıcı ve aldatıcı vasfıyla, insanın rûhâniyetini zaafa uğratır. Bu zafiyetten kurtuluş için âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Hepiniz toptan Allâh’ın ipine sımsıkı sarılın, parçalanıp ayrılmayın.” (Âl-i İmrân, 103) Büyük işleri başarmak için; zaman, mekân […]

Continue reading »

İNCİNMEDİ İNCİTMEDİ…

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Câhilleri irfâna ulaştırdı O Gül, Kalpsizleri ihsâna alıştırdı O Gül, Bir lokmayı bin câna üleştirdi O Gül, İkramları yağmur gibi, ihsânı deniz; İncinmedi, incitmedi, Peygamberimiz!.. Tâ Arş’a çamur attı hakîkatsizler, İncittiler ashâbını, rikkatsizler, Öldürdüler evlâdını şefkatsizler, Bir şal atarak üstüne, affetti Aziz; İncinmedi, incitmedi, Peygamberimiz… «Evlâtları ölmüş O’nun, ebter!» dediler, «Heyhât O mu olmuş […]

Continue reading »

HAKK’IN SESİ, SÖZÜSÜN SEN!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Tefekkür et ilkte sonu; Bir hoş bahtın izisin sen!.. Çöz mânâyı, şekli, tonu; Arzın tüten közüsün sen!.. Bu ne gamdır, bu ne efkâr? Yol ver, dinsin bu intizâr!.. Gül tenine eyle nazar, Ömrün kışı, güzüsün sen!.. Gönül hâl bil, hatır eyle; Ömrü ömre hazır eyle!.. Âdem’e sor, sabır eyle; Kör İblis’in kozusun sen!.. Tevekkülde gör […]

Continue reading »

AFRİKA’DA ÇIĞLIK

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com Sofrada nimeti beğenmeyenler, Afrika’dan ibret almaz mısınız?.. Ekmeğine kuru yavan diyenler, Biraz tefekküre dalmaz mısınız?.. Siz çeşit sayarken onlar susuz, aç, Yenmeyip atılmış zerreye muhtaç, Azmış yaraları bekliyor ilâç, Dertlerine derman olmaz mısınız?.. Yanık sîneleri bürünmüş gama, Sırtındaki urba tutmuyor yama, Masum bebekleri bekliyor mama, Bir mama parası salmaz mısınız?.. Şeytana uyup da fıska dalanlar, […]

Continue reading »

İKİ AYRI ÂLEM

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi AHIRDAKİ CEYLÂN! “Avcının biri, avladığı ceylânı öküz ve eşeklerle dolu bir ahıra hapsetmişti. Ceylân, ahırda şaşkınlık ve korku içinde bir taraftan diğer tarafa kaçıyordu. Avcı, akşamüstü gelerek hayvanların önüne saman döktü. Eşekler ve öküzler büyük bir iştahla kapışarak yemeye başladılar. Ceylân ise; kâh ürktü, kâh bu samanlardan çıkan toz ve topraktan acıyan gözlerini ovaladı. […]

Continue reading »

Hepimiz İçin İlâhî İmtihan: ENSAR OLMA VAKTİ

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Tarih göçlerle dolu. Kimisi büyük âfetler, kıtlıklar, hastalıklar yüzünden. Kimisi ağır zulümler ve inanç bakımından yaşanılmaz şartlar ve ortamlar yüzünden. Kimisi de hunhar savaşlar ve katliamlar yüzünden. Dün de öyle bugün de. Sayısız göç. Bu hususta; Türkiye’miz, zarurî bir göç merkezi. Dağılan devâsâ Osmanlı mülkünden merkeze doğru iki yüz senedir devamlı bir hicret […]

Continue reading »

EY İNSAN! AYNADAKİ SON NAKŞA BAK!

YAZAR : Ayla AĞABEGÜM aylaagabegum@hotmail.com “Ey insan! Aynadaki son nakşa bak! Bir güzelin ihtiyarladığındaki hâlini ve bir binanın günün birinde harabe hâline geleceğini düşün (ve kendini geçmişinle bugününü tefekkür ile seyret) de aynadaki yalana aldanma…” (Hazret-i Mevlânâ) Geçmişimizle bugünümüzü tefekkür etmeye başladığımızda, nefsimizi eğitmenin birinci adımını atmış oluruz. İlk adımda irademizi eğitmek için örneklerimiz olmalı. Örneklerin ışığında kendi hayatımıza bakmalı; […]

Continue reading »

ÖMRÜN, BU DERGÂHTA KUL OLSUN DA GÖR!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Hakikat nefhası can verdi câna; Gönül, bu sevdayla dil olsun da gör!.. Tefekkür cezbesi sığmaz cihâna; Ömrün, bu dergâhta kul olsun da gör!.. Mânâ âleminde fark oldu farkım; Çözüldü esrârım, çağladı arkım!.. Mârifet söyleşir aşk denen çarkım; Bu irfan kaynağı sel olsun da gör!.. Nefsimle sınandım, nefsime sordum; Yedi nefs içinde bir gönül kurdum!.. Bu […]

Continue reading »

Muvaffak Kılan da O… TEVÂFUK ETTİREN DE O…

YAZAR : Ahmet ZİYLAN «Oku!» Rabbimizin bize ilk mesajı… Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi, sohbet ve makalelerinde bu âyet-i kerîmenin tefsirini geniş bir şekilde ele almakta… “Ey insan! Kendini oku… Kur’ân-ı Kerîm’i oku… Kâinâtı oku…” Zaten bunlar birbirinin anahtarı, birbirinin izahı ve tefsiri… Bu okunacak şeylere bir şey daha ilâve ediliyor: Hâdisâtı oku… Yani olayların akışını oku… Hayatımız; kader denilen müthiş […]

Continue reading »

Ebedî Saâdetin Yolu:İSTİKAMET

YAZAR : B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com Doğru istikameti takip etme hususunda; «nefis» denilen fevkalâde kuvvetli bir engelle karşı karşıya olan insana onu aşabilmesi için, Allah Teâlâ’nın sonsuz rahmeti gereği, yaratılışından itibaren bütün devirler boyunca, «kendi arasından» rehberler lutfedilmiştir. Bu mukaddes vazife; kıyâmete kadar da, onların mübârek takipçileri tarafından teselsülen devam ettirilmektedir. İlâhî ikaz doğrultusunda; «nereden ve niçin geldiğini; nereye gittiğini» […]

Continue reading »
1 5 6 7 8 9