BİR MÜBÂREK SEFER

ŞAİR : NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

Ey sevgili dostlar! Ey can ihvanlar!
Bir mübârek sefer vaktidir bu gün.
Allah aşkı ile içten yananlar,
Bir mübârek sefer vaktidir bu gün.

Ol yüce Nebî’den davet var bize,
Davete uymamak zaten ar bize,
Tefekkürle zikir eşsiz kâr bize;
Bir mübârek sefer vaktidir bu gün.

Medine yolunda kervanımız var,
Ravza’ya ermeye cevlânımız var,
Emsâli bulunmaz Sultanımız var;
Bir mübârek sefer vaktidir bu gün.

Kaderde mevcutsa Hicaz’a sefer,
Kâbe’de buluşur şanslı her nefer.
Arzın üzerinde Hak’tan bir zafer;
Bir mübârek sefer vaktidir bu gün.

İmkân bulmuş isek farzdır bir defa,
Günahtan arınıp süreriz safâ.
İslâm’ın şartına mü’mince vefâ,
Bir mübârek sefer vaktidir bu gün.

Tekbir ve tehliller sahibimize,
Salât ü selâmlar Habîb’imize.
Duayla yön verip şu kalbimize;
Bir mübârek sefer vaktidir bu gün.

Sabırla katlanıp her tür mihnete,
Rabbimin cemâli gözümde tüte.
Rızâyı kazanıp, sonsuz cennete;
Bir mübârek sefer vaktidir bu gün.

Helâllik dileyip hakkı geçmişe,
Hakkını helâl et, bir su içmişe,
Niyazkâr kapılma hayale, düşe;
Bir mübârek sefer vaktidir bu gün.

24 Eylül 2012