HER NEFESTE HESABI GÖR!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Gönül, sakın katı sözden;
Ömre inen hitâbı gör!..
Dost, bîzârdır iki yüzden;
Edep bürün, âdâbı gör!..

Süleyman’a sor bu dili;
Dost ile bul İsmail’i!..
İbrahim’e aç delili,
Zerredeki esbâbı gör!..

Sende ilim, sende îman;
Her esrarda sensin ayân!..
Yakub gibi derde dayan,
Eyyûb’daki azâbı gör!..

Ne tefrit et, ne de ifrat;
Hüner budur, burda san’at!..
Tesbihte mi bir kâinat?
Çek gözünden nikābı gör!..

Özde mîzan, yükte haşir;
Yedi nefsi eyle tefsir!..
Tefekkür et sensin emir;
Oku, anla, kitâbı gör!..

Akıl, âciz bu düzene;
Arş yüklenmiş bir bedene!..
Giden gelmez o gülşene;
Her nefeste hesabı gör!..