CANDAN YAKIN HUDÂ’SI VAR!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Gel bu seyri tefekkür et; Nice şeb-i yeldâsı var!.. Aşkla tüter bu hoş haslet; Tâ «elest»ten sevdası var!.. Yut öfkeni, geç gururu; Kalbe indi vahyin nûru!.. Aç kulak ver, duy o «Sûr»u; Bir ebedî ferdâsı var!.. Şerh et gönül hâlde, renkte; Bahtım saklı bu hoş denkte!.. Arş’tan ferşe bir âhenkte; Gör, bu cânın edâsı var!.. […]

Continue reading »

O’NUN MUHTEŞEM AHLÂKI -7- (Gününü ve Ömrünü Değerlendirişi)

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi HER ŞEY İBRET Cenâb-ı Hak, insanoğlu için kâinâtı ilâhî azametin bir ibretler sergisi ve aynı zamanda bir imtihan dershânesi olarak halk etmiştir. Tefekkürü vahyin içinde derinleştirebilenler için; insanın iç dünyasında da, diğer taraftan kâinâtın her köşesinde de, kudret akışlarından ve ilâhî nakışlardan işaretler, sırlar, hikmetler ve apaçık alâmetler vardır. Bu alâmetler, insana; • İlâhî […]

Continue reading »

BAKIŞ AÇISI

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Birçok lisanda «görmek», idrak etmek, anlamak mânâsında kullanılır. Görmek için bakmak gerekir. Bakışın da açıları olur. Maddî ve mânevî… Bakış açısı, görüşü keskinleştirir, derinleştirir, idrâkin ufkunu geliştirir. Tabiî tersine de sebep olur. Dar bir bakış açısı idrâki daraltır. Ne büyüktür, gözün bakış farkı, İki zıt ufka dev akış farkı… Aynı kudrette yıl boyunca güneş; […]

Continue reading »

HAMZA AMCA -3-

YAZAR : Âdem SARAÇ ademsarac@yyu.edu.tr Yiğitler yiğidi Hamza Amca, Ebû Cehil’e haddini bildirmişti. Elinde yine oku ve yayı vardı. Bir yandan öfkeli, bir yandan kararsız, diğer yandan da karar merhalesinde olduğu hâlde, evine doğru gidiyordu. Evine varınca, kendi kendini sorgulamaya başladı. Müslümanlığını nasıl ve ne zaman açıklamıştı? O; Müslümanlığını hamiyet, kızgınlık ve gücenme anlarından birinde ilân etmişti! Yeğenine kötü davranılması, […]

Continue reading »

İslâm’ın Kalbî Tefsiri TASAVVUF

YAZAR : Sami BÜYÜKKAYNAK skaynak48@hotmail.com İslâm tarihi boyunca üzerinde çokça konuşulan alanlardan birisi de tasavvuftur. Tarih boyunca tasavvufun meşrûiyeti sürekli tartışılmış ama mevcudiyetine ve geçerliliğine hiçbir zaman mâni olunamamıştır. Onun Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- zamanında olup olmadığı da sürekli gündemi meşgul etmiştir. Şunun altını çizmek gerekir ki, tasavvuf müessese hâlindeki adı ile olmasa dahî; ihsan, zühd, takvâ, tebettül, […]

Continue reading »

AŞK U NİYÂZ EYLE GÖNÜL!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Dön bu hayret âleminde, Aşk u niyâz eyle gönül!.. Dolan ömrün her deminde; Aşk u niyâz eyle gönül!.. Bir göz ile gör ahvâli; «Tevhid» diyor varın dili!.. Tefekkür et her bir kulu; Aşk u niyâz eyle gönül!.. Hikmet nûru doğdu câna; Rahmet saçtı bu devrâna!.. Tûr misali yana yana; Aşk u niyâz eyle gönül!.. Vefâ […]

Continue reading »

Ömer Hayyam Rubâîlerini Türkçe Söyleyiş -9-

Harun ÖĞMÜŞ YA BİR GÖZDÜ VEYA BİR ÇEHRE! Her zerre ki ber-rûy-i zemînî bûdest, Horşîd-ruhî, zürhe-cebînî bûdest. Gerd ez-ruh-i âstîn be-âzerm feşân, K’an hem ruh-i hûb-i nâzenînî bûdest. Altında şu an çiğnediğin her zerre, Vaktiyle ya bir gözdü veyâ bir çehre. Şefkatle sil üstündeki toz zerresini, Zîrâ o da bir dilber iken düştü yere. (Ömer Hayyam Rubâîleri, trc. Abdullah Cevdet, […]

Continue reading »

DOST KATINA YÜZ GEREKİR!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Kul ol, yakın tut arayı; Hakk’a yakın öz gerekir!.. Can odunda yak çırayı; Özden öte iz gerekir!.. Gel aşka sor, o ilk sırrı; Can ile gör derin seyri!.. Tut bir ömre inen emri; Her işimiz düz gerekir!.. Gönül, beni sorma bana; Aşk sığar mı bu devrâna?.. İki âlem döner câna; Görmek için göz gerekir!.. Aşk […]

Continue reading »

HER VARLIĞIN DİLİ VAR

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com Kâinatta her varlığın dili var, Hepsi birden; «Hâlıkımız bir!» diyor. Her oluşta O’nun kudret eli var, Görmeyenin gönül gözü kör, diyor. Çok zikredin akıl, fikir incelsin, Tefekkürler, tahassüsler yükselsin, Her zerreden idraklere sır gelsin, Diye bize sohbetinde pir, diyor. Alık, abus seyretme bu âlemi, Neler yazmış oku kudret kalemi Her tecellî bir sıfatın alemi, […]

Continue reading »

O’NDA, O’NSUZ OLMA GÖNÜL!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Dost nefhası say bu cânı; Özge hâle dalma gönül!.. Gece, gündüz an Sübhân’ı; Böyle garip kalma gönül!.. Gel varlığa sor sen seni; Gör «emânet» yüklü teni!.. Dört kapıda tut düzeni; El kapısı çalma gönül!.. Tefekkür et, olan işe; Bir sevdadır geldi başa!.. Kul odur ki menzil aşa; Nefsi, boşa salma gönül!.. Cehd et, dayan, bil […]

Continue reading »
1 3 4 5 6 7 9