AFRİKA’DA ÇIĞLIK

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com

Sofrada nimeti beğenmeyenler,
Afrika’dan ibret almaz mısınız?..
Ekmeğine kuru yavan diyenler,
Biraz tefekküre dalmaz mısınız?..

Siz çeşit sayarken onlar susuz, aç,
Yenmeyip atılmış zerreye muhtaç,
Azmış yaraları bekliyor ilâç,
Dertlerine derman olmaz mısınız?..

Yanık sîneleri bürünmüş gama,
Sırtındaki urba tutmuyor yama,
Masum bebekleri bekliyor mama,
Bir mama parası salmaz mısınız?..

Şeytana uyup da fıska dalanlar,
Hak’tan, hakikatten gafil olanlar,
Helâlle, haramı satın alanlar,
O şişeyi taşa çalmaz mısınız?..

Kul Hakkı söylüyor gözünde yaşla,
Bir yanda çaresiz bağrında taşla,
Bir lokma ekmeği fakir kardaşla,
Lutfeyleyip bugün bölmez misiniz?..