ÖMRÜN, BU DERGÂHTA KUL OLSUN DA GÖR!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Hakikat nefhası can verdi câna;
Gönül, bu sevdayla dil olsun da gör!..
Tefekkür cezbesi sığmaz cihâna;
Ömrün, bu dergâhta kul olsun da gör!..

Mânâ âleminde fark oldu farkım;
Çözüldü esrârım, çağladı arkım!..
Mârifet söyleşir aşk denen çarkım;
Bu irfan kaynağı sel olsun da gör!..

Nefsimle sınandım, nefsime sordum;
Yedi nefs içinde bir gönül kurdum!..
Bu tevhid mührünü ömrüme vurdum;
Günün asır olsun, yıl olsun da gör!..

Tevâzu bağında kızardı bu renk;
Ukbâya ses saldı bu şevk, bu âhenk!..
Bir kavlin bedeli bu menzil, bu denk;
Deryalar yarılsın yol olsun da gör!..

Hasletim dert döker, iz‘ânım ağlar;
Eyyûb’un elemi bağrımı dağlar!
Bir umut pınarı içimde çağlar;
Sabrın, od içinde gül olsun da gör!..

Aşk ile devşirdim bu derdi, gamı;
Hüznüme yâr bildim her bir ahkâmı!..
Söktüm endişeyi, yıktım evhâmı;
Sözün «Gül»e dönsün, hâl olsun da gör!..

4 Mayıs 2013, Ankara