197. Sayı TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız,

Tanzimat nesli, Jöntürkler, İttihatçılar, 10 yılda 15 milyon -hâşâ- «yaratılan» Köy Enstitüsü nesli, 68 Kuşağı, anarşiye tırmanan ideolojik nesiller, 80 sonrası siyasetten uzaklaşan hippi nesiller ve şimdi de Z kuşağı…

Evlâtlarını zamanın tahribatlarından koruyamayınca nesilleri suçlamak öteden beri var.

Hâlbuki Hazret-i İbrahim tek başına bir ümmet iken, Hazret-i İsmail’le geleceğin nesillerini inşâ etme hamlesini gerçekleştirdi.

Peygamber Efendimiz; câhiliyyenin zifirî noktasında, karanlıklardan şikâyet etmek yerine;

•Erkam ve Suffe çakmaklarını çaktı.

•Sirâc-ı münîr oldu.

•Fazîlet Medeniyetini inşâ edecek nesilleri yetiştirdi.

Nesil hususunda ümitvâr olmalı ve gayretli olmalı. Ümitsizlik aşılayan, karamsar ve kötümser tablolardan uzak durmalı.

Çalıştıkça ümit var.

Babasıyla mâbed inşâsında çalışan, sa‘ye koşan İsmailler varsa, ümit var.

Evlâdının ve nesillerinin îmânıyla dertlenen İbrahimler varsa, ümit var.

Ebû Cehillerden İkrimeler devşiren bir medeniyetiz biz. Ümitsizlik yok, ümit var.

15 Temmuz’da silâhların, tankların, uçakların karşısına dikilen gençlerin varsa, ümit var.

Gayretlerimizi korona tedbirleri törpüledi, körelttiyse, şimdi yaz vakti. Tatil plânları yerine gençlik hizmetlerinde hasat vakti. Hava sıcak ama cehennem daha sıcak. Nefsimiz hizmete soğuk, ama nesillerin kayıp gitme ihtimali daha tüyler ürpertici.

MUHTAÇ OLDUĞUMUZ NESİL

başlığı ile Kur’ân neslini, îman neslini, Kayı boyunu, 400 atlıyla gelip 3 kıtaya uzanan çınarı hatırlıyoruz.

Mehmed Âkif’in;

Âsım’ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek,
İşte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmeyecek!

diye tarif ettiği kıvâmın muvaffakiyetli sürdürücüsü 15 Temmuz neslini.

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ; Hazret-i İbrahim ve oğlu İsmail’den, İmrân ailesi ve Fahr-i Âlem Efendimiz’e hayırlı nesiller yetiştirme gayretlerinin anahtar kelimelerini tespit etti.

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi; «İslâm’da Keyfiyetli Nesil» hakikatini, Hâce Musa TOPBAŞ -rahmetullâhi aleyh-’in câlib-i dikkat tavsiyeleri ve îkazları ile ifade etti.

Kıssalardan ibrette Kurban hakikati, fedâkârlık buuduyla karşımızda.

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM, tasavvufun izini Ashâb-ı Suffe neslinde süren Ahmed Zerkûk’tan gündemimize ışık tutuyor. İbâdetlerden lezzet alma meselesinde de mühim hatırlatmalarda bulunuyor.

Nesil iddialarının algı şekillendirme gayretleri cinsinden olduğuna dair îkazlar var dosyamızda. Nesil senin yetiştirdiğindir. Bu bahiste keyfiyet de kemiyeti ehemmiyetsizleştirir.

Yazarlarımız; Filistin şehidleri, Taksim Camii ve cemaate devam hasleti, neslin temelinin atıldığı evlilik müessesesinde dikkat edilecekler gibi birçok mevzuyu ele aldılar.

15 Temmuz’a dair şiirler ve hâtıralar, düne, güne ve yarınlara dair nice yürek sözleri…

Yüzakıyla…