196. Sayı TAKDİM

 

Kıymetli Okuyucularımız,

Bu sene, Yûnus için…

Zamanlara hatırlatıcı başlıklar koymak, insanoğlunun öteden beri âdeti. Yûnus sayısını hazırlarken hep beraber gördük ki; Yûnus zaten her günümüze, her sözümüze bağdaşını kurmuş. “Kalanlara selâm olsun!” deyip gideli 700 sene olmuş. O selâm; Anadolu dervişi, Osmanlı insanı, halk irfânı kıyafetinde halkın arasında. Nefes nefes ilâhîlerle gönüllere dolmuş, darb-ı mesellerle dillere, zihinlere sinmiş.

O irfânın en mühim mesajı:

Bu ömür, âhiret için…

Geldi geçti ömrüm benim, şol yel esip geçmiş gibi.
Hele bana şöyle geldi; şol göz yumup açmış gibi.

diyerek ömrün kısalığı hususunda bizleri uyarmakta Yûnus Emre Hazretleri ve şöyle uyandırmakta:

Çün dünya bilirsin fenâ, ne yatarsın döne döne?
Uyku m’uyur kana kana, dost yolunu soran kişi?

Ömür âhiret için. Ömür bitince eller ve diller çalışmaz olacak zira:

Yanlarıma kona elim, söz söylemez ola dilim,
Karşıma gele amelim, n’ettim ise görem bir gün!

O gün değil, bugün görmek lâzım dünyanın yalanlığını, sahteliğini, geçiciliğini, fânîliğini:

Gider imiş bunda gelen,
Dünya işi cümle yalan,
Ağlar ömrün yavı kılan,
Âh n’ideyin ömrüm seni?!.

O güne hazırlananlar için ise, bu ömür çok bereketli. Yedi asır sonra bile, nice yaşayan ölülerden daha diri…

Virüsün üzerine güneş vurdukça, hayat daha da normalleşecek. Eve de kapansak, dışarılara da dökülsek, bu ömür; âhiret için. Kışın da yazın da, hayatın her mevsiminde bu ömür; âhiret için. Sıcak ise, cehennem daha sıcak. Hayatın lezzetini arıyorsak, cennetin lezzeti daha kalıcı. O hâlde düstur bu:

Bu ömür, âhiret için…

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ; «Allâh’a ve âhirete îmân»ın ayrılmaz vasfını ve bu inancın ferde ve topluma muazzam tesirini kaleme aldı.

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi; arı duru tasavvufun bu müstesnâ temsilcisinin telkinlerini, ardındaki «Kur’ânî Tâlimatlar» ile tâdâd etti. Mevlânâ Hazretleri’nde olduğu gibi, Yûnus’u da doğru şekilde, kendi mesajlarıyla tanımak gerektiğini hatırlattı.

«Kıssalar»da da Yûnus’un meşhur menkıbesi ve hisseleri yer almakta.

Kalem kadromuz; Yûnus’un Türkçesini, mesajlarını, tasavvufî anlayışını ortaya koydu. Yûnus Emre Hazretleri, cenneti hor görüyor mu? Yûnus, öz Türkçe mi yazardı? Yûnus’un müsamahasının ana hatları nelerdir? Ümmî veya kadı olduğu söylenen Yûnus’un bilgi / tahsil anlayışı nedir?

Aktüel hâdiselere dair de yazılar var dosyamızda. Kripto para nedir ve neye dayanmaktadır? Anadolu’muzun Yûnus rûhuna düşman kesimlerin, pandemide dahî sınırlandırılmasına tahammül edemedikleri alkol, aslında sıhhate neler yapar?

Güzel hikâyeler, nükteler, hâtıralar…

Yûnus Emre Hazretleri’ni tarif ederken, «şair» kelimesi hafif kalmakta. Çünkü o; derdini, tebliğini, seyr u sülûk notlarını şiirle söyleyen bir Hak dostu. Söz ustaları için âdeta «sanatın pîri» çünkü o, keleci pişirip diyen, büyük insan. Şairlerimiz de o Hak dostu gibi, Yûnuslayın, Yûnusça söylediler gönül mısralarını.

Yüzakıyla…