193. SAYI TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız,

Ebediyet rehberimiz Kur’ân-ı Kerim; toplumların dünyada başına gelen saâdet ve musîbet zamanlarının, ilâhî imtihan ve ceza muhtevâsında olduğunu bildirir ve şu vaatte bulunur:

“Eğer o ülkelerin halkı îmân edip takvâlı olsalardı (Allâh’a karşı gelmekten sakınsalardı), elbette üzerlerine gökten ve yerden bolluk ve bereket kapılarını açardık. Fakat onlar gerçeği yalanladılar. Biz de işledikleri günahlar yüzünden onları ansızın yakalayıverdik.” (el-A‘râf, 96)

Îman ve takvâ, rahmetin anahtarı…

Zıddı olan inkâr ve fücur da kahrın.

“Rabbinizle aranızı düzeltin!” (İbn-i Mâce, İkāme, 78) tâlimâtının muhtevâsı da aynı. Îman, takvâ, infak, Kur’ân’a hizmet, Sünnet’i ihyâ, emr-i bi’l-mâruf ve nehy-i ani’l-münker…

Üç aylar ve gün gün yaklaşan Ramazân-ı şerif, bu muhtevâyı hayatımıza hâkim kılmak için en güzel fırsat:

HAK İLE DOSTLUK ve RAHMET MEVSİMİ

Mevsim normalleri tabiri girdi hayatımıza. Değişen iklimler ve anormalleşen mevsimler… Rahmet mevsiminde sağanak sağanak yağan rahmete rağmen, kalp dünyamız çölleşmemeli. İklimleri, haddi aşan teknoloji ve israf ekonomisi bozduğu gibi gönül dünyamızın mevsimlerini de vakitleri öldüren ekranlar altüst ediyor. Geceyi gündüzü birbirine katıyor, baharları kış ediyor. Bu fırsatı kaçırmayalım: Rabbimizle aramızı düzeltme fırsatını. Rahmet mevsimini.

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ; Hakk’a dost olabilenler hakkındaki âyetlerden dostluk sırlarını devşirdi: Hakk’a dostluğun her sırrı Kur’ân’a hizmet ve Rasûlullâh’a muhabbetten geçiyor.

Bu sayıda;

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi ile mülâkatımız var:

17’nci senemizde bütün abonelerimize takdim edeceğimiz hediye kitabımız;

Kur’ân ve Sünnet
İKİ CİHANDA RAHMET

adlı kıymetli eser ve nesli yetiştirme mes’ûliyetimiz etrafında şevk verici, doyurucu bir mülâkat sizleri bekliyor.

«Ebedî Fecre» köşesinde; «Rahmet Mevsimi»ni ihyâ hususu «Arş’ın Gölgesinde Gölgelenenler» misâlinden hareketle beyan edilmekte.

Osmanlı âlimlerinden icâzetli son âlimlerden M. Emin SARAÇ Hocaefendi’yi ebediyete uğurladık. Tâziyeler, hâtıralar ve hayatından hikmet ve ibret dolu satırlar dosyamızda.

Dergi yazarlarımız, rahmet mevsiminden istifade yollarını anlattı. Çanakkale Zaferi ve İstiklâl Marşı’nın kabul sene-i devriyesini de unutmadılar.

Uzay programı gibi aktüel hâdiselerin millî ve tarihî bağları… Rahmet mevsimlerini bozan teknolojik iptilâların aslında beden sıhhatimize zarar verdiği gerçeği… Kahır tecellîlerinden uzak durma tâlimâtının asrımızdaki bir yansıması…

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM Hocamız’dan bir müjdemiz var: «Tasavvuf Fıkhı» İbn-i Zerrûk -rahmetullâhi aleyh-’in mâruf eserini bu aydan itibaren hocamızın şerhiyle paylaşacağız. Hakikat ve mârifet yolu, şerîatten ayrılamaz çünkü.

Şiirler, hikâyeler, anne-babanın kıymetini ifade eden yaşanmış notlarla dopdolu bir sayı daha:

17’nci senemizde -elhamdülillâh- ilk günkü heyecanla sizlerleyiz.

Rahmet mevsiminde en güzel meyveleri dermeniz temennîsiyle…

Yüzakıyla…