GAZEL

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com Hiç bilmiyorum, dün yine cânan neye küsmüş, Zannımca güzel, can sıkacak bir şeye küsmüş. Mecliste ne ses var ne huzur var ne de neş’e, Ney üflemiyor aşk ile neyzen neye küsmüş. Sâgarları hasret çekiyor bâdeye heyhat, İhmâl ile meşgul yine sâkî meye küsmüş. Yûsuf gibi zindanlara düşmüş dediler hep, Bîçâre gönüller vurulan darbeye […]

Continue reading »

GAZEL

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com Biz gonca gülün hüsnine hem ânına düştük. Gaflette kalıp serv-i hırâmânına düştük. Câhil idik ammâ kara sevdâ dediler hep, Candan geçerek gözleri ummânına düştük. Bir kutlu oyun zannederek gûy ile çevgân, Serden geçerek saçları çevgânına düştük. Terketmez idik sevgilinin kûyunu ammâ, Baştan verilen sözlerin isyânına düştük. Cânan bulur ancak dediler derdine dermân, Lokman […]

Continue reading »

GAZEL

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com Yok benzeri cânânımızın güller içinde. Şîrin dudağın lezzeti yok müller içinde. Gözler doyamaz bakmağa ruhsârına asla, Mehtâba bedel çehresi ak tüller içinde. Amber utanır, misk utanır koklasa bir dem, Bir başka kokar saçları, sümbüller içinde. Âşıklarının gönlünü yakmaktadır aşkı, Gönlüm gibi dağlanmışı yok diller içinde. Esrârımı anlatmada âciz düşeyazdım, Gözyaşları sundum sana mendiller […]

Continue reading »

GAFLET

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com Can derdine düştük, yine cânânı unuttuk! Mal derdine düştük, yüce fermânı unuttuk! Toprak ananın sunduğu nîmetlere kandık, Makber denilen kapkara zindânı unuttuk. Dünyâ denilen bahçede rûyâlara daldık, Çılgın gibi mahşerdeki meydânı unuttuk! Yıllar yılı gündüz-gece aslından uzakta, Küffâra kanıp boş yere îmânı unuttuk! İnkâra sapıp koskoca mâzîye sataştık, Osman Bey’i Fâtih’le Süleymân’ı unuttuk! […]

Continue reading »

DÖNER

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com Verilen sözde durulmaz ise buhrâna döner. Gün gelir zevk u safâ bir acı hüsrâna döner. Gözedir bülbül-i şeydâ gül-i rânâ açıla, Âkıbet vuslat-ı cânan yine hicrâna döner. Âteş-i aşk ile cânâ bilesin çâresi yok, Çâresiz âşıkının sînesi külhâna döner. Bir ümit ver ne olur âşıka cânâ bu seher, Bir tebessümle gedâlar yine sultâna […]

Continue reading »

USANIR

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com Böyle ihmal ile bir gün bilesin cân usanır. Katle ferman gecikirse nice kurbân usanır. Neylesin çâresiz âşık bu devâsız derde, Derde dermân olacak sandığı Lokmân usanır. Böyle zulmetmeye kimler dayanır bilmiyorum, Ağlayan göz usanır, dîde-i giryân usanır. Yâkub’un gözyaşı her an çoğalır bir sel olur, O usanmaz bilirim, Kulbe-i Ahzân usanır. Erecek sanma […]

Continue reading »

SÖYLER

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com -Yahya Kemal BEYATLI’ya nazîre- Dil ezelden beridir «Lâ» ile «İllâ» söyler. Âlemin sırrını ancak yüce Mevlâ söyler. Sona ermez bu hitâb söylenecek haşre kadar, Çünkü dağlar bitirir aşk ile deryâ söyler. Derde dermânı ne bilsin deli dîvâne olan, Lokman’ın sırrını Mecnûn’una Leylâ söyler. Ne kadar gizlese âşık bütün âlem işitir, Gönlün esrârını gözlerdeki […]

Continue reading »

KARAMSAR

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com Satır satır yazdım defter-i ömrü, Gayrı yazılacak ahval kalmadı. Acep sağır mıyım, acaba kör mü? Dostlara soracak sual kalmadı. Yıllar akıp gitti taşkın sel gibi, Anılar savruldu esen yel gibi, Ya umutlar dersen, bir hayal gibi; Hiç sorma, bildiğim masal kalmadı. Dizler taşımıyor yorgun bedeni, Bir sürü dert sardı sararmış teni, Kimseler bilmiyor […]

Continue reading »

SÖZ DİNLEMEZ GÖNLÜM

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com Ağrımaz başımı soktun ağrıya, Sana ne diyeyim dîvâne gönlüm? Niye kulak tuttun her bir çağrıya? Gördüğü her muma pervâne gönlüm. Söylesem yazamaz derdimi kalem, Göklere ulaştı yükselen nâlem, Dünya kurulalı bi’l-cümle âlem, Görmedi sen gibi vîrâne gönlüm. Bir gariplik vardır her bir işinde, Koşup duruyorsun hayal peşinde, İçmeden bâdeyi aşk meclisinde, Söyle, nasıl […]

Continue reading »

BİZ KİMİZ?

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com Bu dünya fânîdir bekleme felâh, Ölümü tadacak köle, padişah, Bâkî olan elbet sadece Allah; Dilimizde daim Âmentü Billâh! Türk’üz, müslümanız elhamdülillâh!.. Makam-mansıp için kul olma sakın, Altın-gümüş iken pul olma sakın, Nâmerdin altında çul olma sakın; Olursan derler ki: Fesübhânallah! Türk’üz, müslümanız elhamdülillâh!.. Aslını inkâr mı? Haramzâdelik! Soyunu unutan etmez metelik, Kula kulluk […]

Continue reading »
1 2 3 4