TORUNUMA ÖĞÜTLER -V-

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

 

Boşuna uğraşma, boşa dil dökme;
Gafile ağrıyan başa yazıktır.
Gördüğün her taşı yerinden sökme;
Hâine değmeyen taşa yazıktır.

Dertlenmiyor isen derdi olanla,
Gece-gündüz gözü yaşla dolanla,
Çaresiz kalıp da saç, baş yolanla;
Boşa akıttığın yaşa yazıktır.

Duymazsa kulağın yalan, dolanı,
Görmezse gözlerin sefil olanı,
Aç kalmaktan beti, benzi solanı;
Karnını doyuran aşa yazıktır.

Arsızla, yüzsüzle yoldaş olursan,
Ağzı gevşeklerle sırdaş olursan,
Kul hakkı yiyenle gardaş olursan;
Mazluma çattığın kaşa yazıktır.

Seferî dedeni dinle dikkatle,
İnsanlara yaklaş her gün şefkatle,
Eğer yaşar isen kin ve nefretle;
Bil ki yaşadığın yaşa yazıktır.

9 Mart 2021, İstanbul