GAZEL

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Yok benzeri cânânımızın güller içinde.
Şîrin dudağın lezzeti yok müller içinde.

Gözler doyamaz bakmağa ruhsârına asla,
Mehtâba bedel çehresi ak tüller içinde.

Amber utanır, misk utanır koklasa bir dem,
Bir başka kokar saçları, sümbüller içinde.

Âşıklarının gönlünü yakmaktadır aşkı,
Gönlüm gibi dağlanmışı yok diller içinde.

Esrârımı anlatmada âciz düşeyazdım,
Gözyaşları sundum sana mendiller içinde.

Yetmez mi acep çektiğimiz bunca cefâlar?
Par par yanarız her gece kandiller içinde.

Bülbüllerinin nağmesi dinmez ama tektir,
Âşık Seferî nağmesi bülbüller içinde.

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün

17 Ocak 2017, Girne