NE OLUR?

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

 

Vîrâne eyledin gönül mülkünü;
Kirpiğe gözyaşı dizsen ne olur?
Taşıyorken gamın ağır yükünü;
Ayaklar altında ezsen ne olur?

Târumâr eyledin akl u fikrimi,
Karman çorman ettin dilde zikrimi,
Unutturdun bana şimdi şükrümü;
Gönlümden geçeni sezsen ne olur?

Durmadın sözünde, revâdır dedin,
Çıkardın gönlünden, cefâdır dedin,
Unuttun ahdini, vefâdır dedin;
Bu garip sevdâdan bezsen ne olur?

Mâzîyi yok ettin kırpmadan gözü,
Çok çabuk unuttun verdiğin sözü,
Âşığın hiçbir şey görmezken gözü;
Bağladığın bağı çözsen ne olur?

Seferî kapında hazır kervanın,
Tâ ezelden vardır elde fermanın,
Kaldıysa dizinde eğer dermanın,
Bu yalan dünyayı gezsen ne olur?

19 Nisan 2021, İstanbul