GAZEL

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

 

Coşkun dereler bir ulu deryâya koşar.
Her bülbül-i şeydâ gül-i rânâya koşar.

Her zerrede zâhir Yaradan âleme bak!
Âkil olan elbette temâşâya koşar.

Kul hakkı yemekten sakınan kulları gör!
Dünyâyı satıp Cennet-i Âlâ’ya koşar.

Münkirde akıl yok bilemez âkıbetin,
«İllâ!» diyemez boş yere hep; «Lâ!»ya koşar.

Câhil ne bilir ilm ile irfan değerin,
Gaflet ile servetleri ihyâya koşar.

Cânânına tek cânını kurban adayan,
Serden geçerek bir kara sevdâya koşar.

Geç kalma sakın koş Seferî yollara düş!
Gerçek şu ki âlem yüce Mevlâ’ya koşar.

15 Ekim 2020, İstanbul

vezni: mef‘ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûl