GAFLET

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Can derdine düştük, yine cânânı unuttuk!
Mal derdine düştük, yüce fermânı unuttuk!

Toprak ananın sunduğu nîmetlere kandık,
Makber denilen kapkara zindânı unuttuk.

Dünyâ denilen bahçede rûyâlara daldık,
Çılgın gibi mahşerdeki meydânı unuttuk!

Yıllar yılı gündüz-gece aslından uzakta,
Küffâra kanıp boş yere îmânı unuttuk!

İnkâra sapıp koskoca mâzîye sataştık,
Osman Bey’i Fâtih’le Süleymân’ı unuttuk!

Bir tâze hevâ derdine râm oldu gönüller,
Itrî’yi nevâkârı Selîm Hân’ı unuttuk!

Dil bağlayacak bir söze hasret yaşadık da,
Bâkî’yi Fuzûlî gibi sultânı unuttuk!

Cennet gibi yurdun yaşadık her köşesinde,
Mîras bırakan bunca şehîdânı unuttuk!

Bir an seferî olduğumuz gelmedi akla,
Gaflet ile yollardaki kervânı unuttuk!

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün

Ocak 1985, Ankara