GAZEL

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Hiç bilmiyorum, dün yine cânan neye küsmüş,
Zannımca güzel, can sıkacak bir şeye küsmüş.

Mecliste ne ses var ne huzur var ne de neş’e,
Ney üflemiyor aşk ile neyzen neye küsmüş.

Sâgarları hasret çekiyor bâdeye heyhat,
İhmâl ile meşgul yine sâkî meye küsmüş.

Yûsuf gibi zindanlara düşmüş dediler hep,
Bîçâre gönüller vurulan darbeye küsmüş.

Gāfil Seferî kendini bilmem ne sanır ki,
Derler ki şaşırmış yine bir kul beye küsmüş.

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün

15 Mart 2017, Girne