208. Sayı TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız,

Gerçek tahsil nedir?

Bu toprakların imkânlarıyla yetişip; sıra meyveye durmaya, karşılık vermeye gelince semenen kalîlâ / az bir bedel fark için yurt dışının yolunu tutanların meslekî tahsili mi? Değil!

Gerçek tahsil nedir?

Bakışlara Allâh’ın kullarını horlayıcı ukalâ bir mânâyı oturtan, herkese; «Ne kadar câhilsiniz!» diye aşağılayıcı bir bakışla baktıran akademi mi? Değil!

Gerçek tahsil nedir?

Sürekli batıyı hayranlıkla taklit eden, fakat batıdan da hiçbir zaman yüz bulamayan, aşağılık kompleksiyle malûl çağdaşlık mı? Değil!

Gerçek tahsil nedir?

Ömrün en kıymetli yıllarını işgal eden; otuzlu yaşlara kadar uzandığı hâlde bir türlü bitmek bilmeyen, gençliği oyalayan dizi dizi diploma, yani katlı kâğıt mı? Değil!

Gerçek tahsilin ne olduğunu karantina da sorgulattı. Karantina sonrası normalimiz değişti. Yeni normalde eğitimin yeri sorgulanıyor.

Bir milletin istikbâlini görmek kerâmet değildir.

Eğer gençlik;

Gücünü ve kuvvetini nefsî arzuları peşinde ziyan ediyorsa, istikbalde hüsran vardır.

Fakat gençler; gücünü ve kuvvetini hayra ve hasenâta sarf ediyorlarsa, istikbalde zafer ve rahmet var demektir.

Bu bakımdan;

En bereketli hizmet, gençliğimizi Kur’ân ve Sünnet rûhâniyetiyle istikbâle hazırlamaktır.

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ; insanı zâhiren aya çıkaran, fakat mânevî ve uhrevî mânâda yaya bırakan tahsilin, gerçek bir tahsil olmadığını ortaya koydu. Gerçek meyve ve neticeleri sormanın zamanının geldiğini vurguladı.

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi; «Evlâtların Terbiye ve İrşâdı» başlıklı makalelerinde, başta Rasûlullah Efendimiz’den misallerle gerçek tahsilin ne olduğuna dair cevaplar verdi.

Necip Fazıl imzalı bir bayram tahlili ihtivâ eden Büyük Doğu başyazısı; 63 yıl öncesinden bugüne, aynen geçerli bir feryat ve sitem taşıyor.

Yazarlarımız; neslin yetişmesinde taklidin zararlarını, idrak, tefekkür ve muhabbetle ittibâın yararlarını sıraladılar. Yeni normalin inşâsında, ehem-mühim sıralamasının değerler silsilesini teklif ettiler.

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM; tartışılan sandalyede namaz meselesinde, gözden kaçırılan şer‘î ölçüleri ifade etti.

İlham yüklü şiirler, hikâyeler, nükteler, tarihî anekdotlar, ilmî buluşlar ve sıhhat tavsiyeleriyle yine dopdolu bir dergiyle karşınızdayız.

Gerçek tahsilin inşâsında yüz akı bir katkımız olursa ne âlâ ve ne mutlu!