İYİLİĞİ EMİR

Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

Allâh’a, ahrete inanan erler,
Hakk’ın tembihini, canıyla dinler.
Birbirine dosttur bütün mü’minler,
Emr-i mâruf, nehy-i münker ederler.

Muhammed ümmeti, hayırlı ümmet!
Mârûfun emrine, ettikçe himmet,
Bütün insanlığı edinip zimmet;
İrşad gayretiyle didinir terler.

Münafığın hâli, tam bunun tersi,
Kötülük emretmek, değişmez dersi,
Mârûfa engeller koymaya hırsı;
İçinde depreşir, fitneler şerler.

Kötülük görünce, elinle düzelt!
Gücün yetmez ise, dilinle düzelt!
Eğer yapamazsan, gönlünle düzelt!
Allâh’ın Rasûlü, tam böyle derler.

Şöyledir bizlere ilâhî emir:
İnatçı câhilden, yüzünü çevir!
Hakk’ı, hakikati anlat da bir bir,
Münkerden arınsın en ücrâ yerler.

Bir ömür, bu işin üstünde durup,
Rahmet lisânını edinip üslûp,
Hayra çağırmalı bizden bir grup;
İşte kurtuluşa onlar ererler.