207. Sayı TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız,

Kulaklar haberlerde. Sulh bekliyoruz. Kuzeyimizdeki savaş sadece savaşanları alâkadar etmiyor. Tahıl ambarı iki ülkenin ziraat yapamaması veya satamaması bile başlı başına problem. Eninde sonunda bir barış olur. Hangi savaş sonsuza kadar sürmüş ki? Bir savaş hariç:

Sulhü Olmayan Bir Cenk
NEFİS TERBİYESİ

Yılın en takvâlı, en kontrollü, en dikkatli mevsimi olan Ramazân-ı şerif geride kaldı. Ramazan boyunca; inşâallah ruh kazandı, kalp kazandı, mâneviyat kazandı. Fakat 11 ayın sultanı gitti, şimdi sıra 11 ayda. Ramazan boyunca; ilâhî irade zincir vurmuştu şeytana, kilit vurmuştu cehenneme. Şimdi bizim irademiz vurmak zorunda o zinciri, o kilidi. Bu sebeple hiç bitmeyecek bir cenk. Ramazan’da aldığımız tâlimi, seneye yayma vakti. Ömre yayma vakti.

Diğer yandan bayram idrâkinin barış ve dostluk atmosferine de temas etme zamanı. Nicedir iç savaşlarla, iç çekişmelerle burkuluyor İslâm dünyasının kalbi. Aile, komşuluk, dostluk, bunlar içtimâî dokuyu ilmek ilmek saâdetle, huzurla işleyecek ki, millet sulh ve selâmette olsun.

İç barış. İç huzur. Fert ve cemiyet plânında muhtaç olduğumuz bu hasleti de, mâneviyat ikliminden sonra muhafaza etmek mecburiyetindeyiz. Bu da yaratılış gayemize uygun yaşamakla mümkün.

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ; tasavvuftaki nefis mertebelerini doğru bir şekilde telâkki etmemiz gerektiğini ele aldı. Kalp mutmainneye ulaşsa da nefs daima emmâre!.. Seyrî, aynı zamanda geniş ve doyurucu bir şiirle nefsin kötü huylarını bir bir teşhir etti.

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi; «Mes’ûliyet Sahiplerine Hakkı Tavsiye Etmek» başlıklı makalelerinde, anne-babalardan başlamak üzere her türlü sorumlu ve idareciye yapıcı ve güzel nasihatlerde bulunmanın üslûbu ve ehemmiyetini, güzîde misallerle kaleme aldı.

Kıssalarda ise, Mevlânâ Hazretleri’nden mânidar bir kıssa ile «Nefs Ejderhâsını Terbiye» meselesi var.

Yazarlarımız; insanın yaratılış gayesi üzerinden, nefis terbiyesine temas ettiler. Savaşın bitmeyen tarihini, batının ve doğunun çirkef yüzünü teşhir ettiler.

Eğitim sistemi üzerine teklifler, son bir korona muhasebesi yine dosyamızda.

Doç. Dr. Mustafa CANLI, İslâm kardeşliğinin çerçevesini her zamanki gibi hadislerle çizdi.

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM; son zamanlarda gündemi sıkça meşgul eden, «hayvanlarla hukukumuz» üzerine İslâm’ın bakışını fetvâlarla kaleme aldı.

Nükteler, bilgiler, yorumlar, tespitler…

Şairler; bayram, dostluk ve kardeşlik duygularını terennüm ettiler. İnsan olma gayretine çağırdılar. Kardeşle sulh, nefisle cenk edelim, dediler.

Yüzakıyla…