İHTİYACIM VAR!

Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com

Ekmek kadar, hava kadar, su kadar,
Gönül dostlarına ihtiyacım var…
Bülbül için bir gül kokusu kadar,
Gönül dostlarına ihtiyacım var…

Candan aziz bildim hâtırasını,
Can dostun bir ömür çektim yasını,
Hatırdan çıkarmam dostun hasını;
Gönül dostlarına ihtiyacım var…

Dost dediğin dost kadrini bilecek,
Dost ile ağlayıp, dostla gülecek.
Kara günde çağırmadan gelecek;
Gönül dostlarına ihtiyacım var…

Dün dost dediğimi bugün yermedim,
Sır bohçasın açıp yere sermedim,
Kusur benim, dostta kusur görmedim;
Gönül dostlarına ihtiyacım var…

Hâline şükredip hâlden anlayan,
Mızrabı vurmadan telden anlayan,
Selâmdan, kelâmdan, dilden anlayan;
Gönül dostlarına ihtiyacım var…

Dostumun dostunu dost bildim andım,
Nice dost eliyle odlara yandım,
Riyâkâr dostlardan bıktım, usandım;
Gönül dostlarına ihtiyacım var…

Makamdan, mevkiden, maldan, paradan
Dem vuran tüm dostlar çıksın aradan;
Bana sâdık dostlar versin, Yaradan!
Gönül dostlarına ihtiyacım var…

16 Mart 2022