ŞAİRLERLE HASBİHÂL -1-

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) -müşâare, tanzim, yeniden söyleyiş- Yenişehirli Avnî: Zemin handân olur mu girye-perdâz olmadan eflâk? Gam-ı âlem, kibâr-ı âlemin gamsızlığındandır!..1 Tâlî: Semâlar ağlamadan yeryüzünde yüz gülmez, Büyükler olmasa gamsız, cihanda gam kalmaz!2 Mehmed Âkif: Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek: Sözüm odun gibi olsun, hakîkat olsun tek! Tâlî: Odun da olsa, zarâfetle işleyip süsle!.. Müzeyyen eyle mukarnasla kündekâriyle… […]

Continue reading »

NE HÂLDEYİZ?

Zahit GENÇ genczahit@gmail.com -Bünyamin GÖKÇE’ye- Yoldan çıktık dizi dizi, Acınacak bir hâldeyiz! Kaybettik biz kutlu izi, Acınacak bir hâldeyiz! Ne örf kaldı ne de ilke, Tapar olduk mala, mülke; Nasıl düştük gizli şirke? Acınacak bir hâldeyiz! Düşüncemiz derin değil, Görüntümüz şirin değil, İçimiz hiç serin değil; Acınacak bir hâldeyiz! Hani nerde eski neşe? Dünkü züğürt, oldu köşe! El attıysak hangi […]

Continue reading »

ÜMİT IŞIĞI

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com Göğü kaplasa da kara bulutlar, Sînemde ümidin çerağı yanar… Dünyayı sarsa da zâlim haydutlar! Sînemde ümidin çerağı yanar… Her akşam çökse de rûhuma kasvet, Kapımı çalsa da dört mevsim hiddet! Aklımı çelse de hâricî kuvvet! Sînemde ümidin çerağı yanar… Hüzün yavaş yavaş mayalansa da! Kalbim lime lime parçalansa da! Dertler katar katar sıralansa da! Sînemde […]

Continue reading »

CANSIZ AT

Şerife Şule TESLİMOĞLU serifeteslimoglu00@gmail.com Ateşten perdenin ardında esrar, Alev alev tüller saklarken Nûr’u. O kutlu davete meftun yürek var, Bekliyor üflesin İsrâfil, Sûr’u. Âlemin özünde kaynarken bu hâr, Arz’ı titretirken, Arş’ı ağlatır. Dağların bağrından yükselen buhar, Asırları «an»lar ile bağlatır. Sevgiliye vuslat muştular nefes, Şükürle kapanır dünyaya gözler. Mütebessim çehre, iniltili ses, Mesrur olan kalpler mahşeri özler. Şöyle geri dönüp […]

Continue reading »

GIDÂ BOZUK, LOKMA HARAM OLUNCA!..

Osman TAŞ osmantas909@gmail.com   İbâdetten lezzet alamaz olduk, Gıdâ bozuk, lokma haram olunca!.. Bir türlü huşûu bulamaz olduk, Gıdâ bozuk, lokma haram olunca!.. Beden kafesinde esir bülbüller, Nefis dikenince sarıldı güller, İblis ordusunca tutuldu yollar; Gıdâ bozuk, lokma haram olunca!.. Hâfıza kayboldu, beyin kirada, Rûhumuz kan ağlar, yürek yarada, Her derdin çaresi, sandık parada; Gıdâ bozuk, lokma haram olunca!.. Fıtratı […]

Continue reading »

HAK BÂBI…

NÛRÂNÎ (Nuri KAHRAMAN) nurikahramann@hotmail.com   Yâ Rab, lutfunun kadrini bilenlerden eyle bizi… Îmân ile huzûruna gelenlerden eyle bizi… Gariplerin gözyaşını silenlerden eyle bizi… Hayır-hasenât üzere ölenlerden eyle bizi… «Rabbenâ, hep banâ!»lara, gülenlerden eyle bizi… Kardeşlerle ekmeğini bölenlerden eyle bizi… Hep hakikatın sazını çalanlardan eyle bizi… Şerîata uyandan haz alanlardan eyle bizi… Haram dense, orda durup kalanlardan eyle bizi… Hak için […]

Continue reading »

GİDERİM

Kemal AKGÜL kemalakgul1903@gmail.com «Kal!» diyorsun ya; imkânsız, Gün gelir, geçer giderim. Boş kafestir beden cansız, Kuş gibi uçar giderim. Vedâ ederim yurduma, Dönüp bakamam ardıma, Düşüp de kendi derdime; Herkesten kaçar giderim. Tabip bilmez bu yarayı, Herkes bekliyor sırayı, İyi kötü, ak-karayı; O zaman seçer giderim. Belki bitmeden emelim, Ansızın gelir ecelim, Noksansa sâlih amelim; Figanlar saçar giderim. Kulak veremem […]

Continue reading »

CAN SIĞMAZ KAFESE, TEN ESİR OLUR!

M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com   Bekletme âşığı yaban ellerde, Saniyeler uzar, gün asır olur. Eğrilir kirmanda, usta ellerde, Rengârenk dokunur, yün hasır olur. Baharla birlikte gelincik, lâle, Gonca gül bülbülle erer visâle, Kelepçe vurulmaz zihne, hayale; Can sığmaz kafese, ten esir olur. Hüznün kelepçesi vurulsun kola, Serpilsin kederin tohumu yola, Varsın vîrânede verilsin mola; Dengini bulursa, hol kasır olur. Sinince […]

Continue reading »

MEVLÂNÂ’NIN GAZELİNİ TÜRKÇE SÖYLEYİŞ -11- TAŞ GİBİYDİM AMA MİHRİNLE MUM OLDUM BEN, MUM!

Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com   O vakittir ki tutup zülfünü dîvâne olam. Mâsivâdan kesilip herkese bîgâne olam. Can verip çekmeyeyim bir daha can derdini hiç, Yakayım vârımı hep sâkin-i meyhâne olam. Coşmadan çıkmanın imkânı yok aslā küpten, Ben nasıl yoksa varıp vâsıl-ı peymâne olam. Doğru söz ister isen söyle bu dîvâne gibi: Can fedâ eylemeden sanma ki merdâne olam! Bir gün […]

Continue reading »

ŞİFÂDIR İNSAN İNSANA…

GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com -Mahmut BIYIKLI kardeşime…- Tebessümü sadakadır, Şifâdır insan insana… Yiğit yiğide arkadır, Şifâdır insan insana… Zor gündeki gelişiyle, Lokmasını bölüşüyle, O en tatlı gülüşüyle; Şifâdır insan insana… Gözündeki ışıltıyla, Gönül dili fısıltıyla, Yüreğinden sızıntıyla; Şifâdır insan insana… Böyle yaratmıştır Rabbim, Mayası ahsen-i takvîm, Sevdası Âdem’den kadîm; Şifâdır insan insana… Bahtını boyar renginde, Bezenir dengi denginde, İnsanlığın mihenginde; […]

Continue reading »
1 2 3 4 5 272