DOSTA GİDEN ÂŞIKLAR

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com Seher vakti dosta giden âşıklar, Beni aranıza almaz mısınız? Şu sînemde nice onmaz yaram var, El uzatıp derman bulmaz mısınız? Zâlim nefsin oku değdi şurama, Dokunduğu yerde huzur arama! Günden güne azıp giden yarama, Bir devâ merhemi çalmaz mısınız? Kimler konuk gider gönül şehrine? Canlar fedâ Âlemlerin Fahri’ne… Sahil-i selâmet aşkın bahrine, Tutup ellerimden dalmaz […]

Continue reading »

HAYDİ MEHMED’İM!

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com Zâlimin üstüne şimşek gibi dal! Mevlâ’m sana zafer versin Mehmed’im! Bütün mazlumların intikamın al! Karanlıklar sona ersin Mehmed’im! Asâletin belli ceddin mücâhit, Şanlı geçmişine tarihler şahit, Kalırsan gāzîsin ölürsen şehit; Yürü, meydan yiğit görsün Mehmed’im! Korkuyla titresin dağların kalbi, Zulme mezar olsun taşların dibi, Gönder mermileri ebâbil gibi; Attığın, hedefe varsın Mehmed’im! Sensin yüreklerde beslenen […]

Continue reading »

BÜLBÜL İLE HASBİHÂL

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com Ağlarsın gülzârda sabaha kadar, Sen benim gülümü gördün mü bülbül? Bilsen şu sînemde ne yaralar var, Benim gibi gönül verdin mi bülbül? Asırlar önceden yolu gözlenen, Yüzüne bakarken bile özlenen, Aşkı ile nice yollar dizlenen; O gülün sırrına erdin mi bülbül? Saâdet yurdudur O’nun civarı, Sevenler uğruna terk eder vârı, Ayrı düşenlerin bitmez efkârı; Sen […]

Continue reading »

MÜSLÜMANA ÇAĞRI

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com Niye susuyorsun, lâl midir dilin? Eğer bülbül isen, şakı müslüman! Görmüyor mu gözün, tutmaz mı elin? Gel ayır karadan, akı müslüman! Dünya gelse nider mert oğlu merde? İmtihan bellidir; hayırda, şerde, Susarsan sorulur, yarın mahşerde; Gördükçe, kurulan fakı müslüman! Başka bir din mi var, ne olur söyle! Güvenin mi bitti, itiraf eyle! Sana bu miskinlik […]

Continue reading »

ÖYLE BİR ZAMAN

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com Vîrâneye döner beden kafesi, Ecel kapısını açar bir zaman. Nazlı can kuşunun kesilir sesi, Uzak diyarlara uçar bir zaman. Yarım kalır uzun emel oyunu, Yârenlerle son kez toplar toyunu, Acep hangi terzi ölçer boyunu; Üstüne ak gömlek biçer bir zaman. Ulaşınca dosttan; «Gel!» diye çağrı, Yol başlar, dönülmez menzile doğru, Son durağı olur toprağın bağrı; […]

Continue reading »

UYANDIR YÂ RAB!

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com Yine göz göz oldu yara, döşümüz, Hâlimiz katında ayândır yâ Rab! Bir çare ver, düştü dara başımız, Sözlerim malûm u beyandır yâ Rab! Bitmedi kavgalar şu Ramazan’da, Fitneler kaynıyor aynı kazanda, Ocaklar sönüyor, gönül hazanda; Gördüğümüz külli ziyandır yâ Rab! Hâin eller aramızı bölüyor, Biz kavga ettikçe onlar gülüyor, Düşman bugün dünden kavî geliyor; Gaflet […]

Continue reading »

GERİYE KALAN

ŞAİR : Hakkı ŞENER hakki_0111@hotmail.com Bir gün emâneti teslim edince, Ne yüzüm bilinir, ne sesim kalır. Davet ulaşıp da Dost’a gidince, Geride bir metruk adresim kalır. Nihayete erer bütün telâşım, Türlü korkularım, dertle savaşım, Mahşer uykusuna varırken başım, Burada hayalim, hevesim kalır. Hakikate yol var her bahanede, Kim sevine o gün, kim figan ede, Bir ömür sürdüğüm fakirhânede, Duvarlara sinmiş […]

Continue reading »

TEFEKKÜRNÂME

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com Düş misali bu dünyanın baharı, Yarın hazan olup solmayacak mı?.. Güvenip gezdiğin serveti, vârı, Sen gidip ellere kalmayacak mı?.. Vedâ edeceksin can yoldaşına, Son kez toplanacak dostlar başına, Adın yazılacak hece taşına, Âhirin bir mezar olmayacak mı?.. Toprağın altında doğrulmaz belin, Bir bir dökülecek ayağın, elin, Çürüyüp gidecek dudağın, dilin, Gözlerine toprak dolmayacak mı?.. Devir […]

Continue reading »

SANA EMÂNET

ŞAİR : Hakkı ŞENER hakki_0111@hotmail.com Öğretmenim yavrum sana emânet, Bir fidandır yetir onu gül eyle!.. Mahvolur bağbânsız kalırsa şayet, Ellerinle meyve veren dal eyle!.. Eline kalem ver, yazsın yazıyı, Tanısın kendini, bilsin mâzîyi, Bayrağı, vatanı, şehid, gaziyi. Her mekânda hakkı diyen dil eyle!.. Edepli, ahlâklı, vakarlı olsun. Îlim, îman, ihsan, feyizle dolsun. Vardığı mecliste dâim yer bulsun. Güçsüzlere şefkat sunan […]

Continue reading »

ÖMÜR FİLMİ

ŞAİR : Hakkı ŞENER hakki_0111@hotmail.com Nice dert var şu dünyanın içinde, Bu ayrılık cümlesinin âlâsı… Günler geçer bir figānın içinde, Ceylân gider feryâd eyler balası… Yolculuk vaktidir gözlerim uyan, Katıl bu kervana kalırsın yayan, Sıbğatullah ile gel sen de boyan, Parlatsın gönlünü zikrin cilâsı… Götürür bu tufan; yorgunu, dinci, Toprak yutar; nice güzeli, genci, Kopar bir fırtına; dağılır inci, Kim […]

Continue reading »
1 2