MÜSLÜMANA ÇAĞRI

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com

Niye susuyorsun, lâl midir dilin?
Eğer bülbül isen, şakı müslüman!
Görmüyor mu gözün, tutmaz mı elin?
Gel ayır karadan, akı müslüman!

Dünya gelse nider mert oğlu merde?
İmtihan bellidir; hayırda, şerde,
Susarsan sorulur, yarın mahşerde;
Gördükçe, kurulan fakı müslüman!

Başka bir din mi var, ne olur söyle!
Güvenin mi bitti, itiraf eyle!
Sana bu miskinlik yakışmaz böyle;
Bu din ilelebed bâkî müslüman!

Can bedende iken, bitmez bu sefer,
Hakikat yolunda, her can bir nefer,
Malını, canını eyle seferber;
İster ak giy, ister haki müslüman!

Kul Hakkı der: Belli eyle safını,
Sırası gelince çekme lâfını!
Mevlâ ne buyurdu: Aç Mushaf’ını,
Düşün âyet âyet oku müslüman!