GERİYE KALAN

ŞAİR : Hakkı ŞENER hakki_0111@hotmail.com

Bir gün emâneti teslim edince,
Ne yüzüm bilinir, ne sesim kalır.
Davet ulaşıp da Dost’a gidince,
Geride bir metruk adresim kalır.

Nihayete erer bütün telâşım,
Türlü korkularım, dertle savaşım,
Mahşer uykusuna varırken başım,
Burada hayalim, hevesim kalır.

Hakikate yol var her bahanede,
Kim sevine o gün, kim figan ede,
Bir ömür sürdüğüm fakirhânede,
Duvarlara sinmiş nefesim kalır.

Can ırmağım varıp göle dökülür,
Dönülmeze doğru göçüm çekilir,
Yılların ardından açıp bakılır,
Albümlerde yırtık bir resim kalır.

Gergefteki en son ilmek dokunur,
Beden, dost elinden suyun dökünür,
Bakınca Kul Hakkı diye okunur,
Hece taşlarında bir isim kalır.