ÖMÜR FİLMİ

ŞAİR : Hakkı ŞENER hakki_0111@hotmail.com

Nice dert var şu dünyanın içinde,
Bu ayrılık cümlesinin âlâsı…
Günler geçer bir figānın içinde,
Ceylân gider feryâd eyler balası…

Yolculuk vaktidir gözlerim uyan,
Katıl bu kervana kalırsın yayan,
Sıbğatullah ile gel sen de boyan,
Parlatsın gönlünü zikrin cilâsı…

Götürür bu tufan; yorgunu, dinci,
Toprak yutar; nice güzeli, genci,
Kopar bir fırtına; dağılır inci,
Kim var ki dünyada ebed kalası…

Seni oyalarken bir dizi emel,
Vâden tamam olur kesilir amel,
Kazılır daracık derin bir temel,
Orada verilir berzah molası…

Dünya tarlasında tohum ekilir,
Mahşer harmanına tane dökülür,
Kul Hakkı’nın ömür filmi çekilir,
Âhirette başlar onun galası…