UYANDIR YÂ RAB!

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com

Yine göz göz oldu yara, döşümüz,
Hâlimiz katında ayândır yâ Rab!
Bir çare ver, düştü dara başımız,
Sözlerim malûm u beyandır yâ Rab!

Bitmedi kavgalar şu Ramazan’da,
Fitneler kaynıyor aynı kazanda,
Ocaklar sönüyor, gönül hazanda;
Gördüğümüz külli ziyandır yâ Rab!

Hâin eller aramızı bölüyor,
Biz kavga ettikçe onlar gülüyor,
Düşman bugün dünden kavî geliyor;
Gaflet uykusundan uyandır yâ Rab!

Dinsin mazlumların gözünde yaşı,
Al üstünden korkuları, telâşı
Muhabbetle sarsın gardaş gardaşı;
El ele, sırt sırta dayandır yâ Rab!

Kul Hakkı der: N’olur bizleri affet!
Küçük-büyük türlü günahı setret,
Orduma, yurduma zaferler lutfet!
Vuslat boyasına boyandır yâ Rab!