DOSTA GİDEN ÂŞIKLAR

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com

Seher vakti dosta giden âşıklar,
Beni aranıza almaz mısınız?
Şu sînemde nice onmaz yaram var,
El uzatıp derman bulmaz mısınız?

Zâlim nefsin oku değdi şurama,
Dokunduğu yerde huzur arama!
Günden güne azıp giden yarama,
Bir devâ merhemi çalmaz mısınız?

Kimler konuk gider gönül şehrine?
Canlar fedâ Âlemlerin Fahri’ne…
Sahil-i selâmet aşkın bahrine,
Tutup ellerimden dalmaz mısınız?

Menzil hangi yöne, denginiz nedir?
Sulhunüz kiminle, cenginiz nedir?
Ak mıdır kara mı, renginiz nedir?
Bir müddet eğlenip kalmaz mısınız?

Kul Hakkı bu çile dolacak dayan!
Sırrını ellere eyleme ayân!
Çetin yokuşlarda kalmışım yayan,
Bana da kılavuz olmaz mısınız?