TEFEKKÜRNÂME

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com

Düş misali bu dünyanın baharı,
Yarın hazan olup solmayacak mı?..
Güvenip gezdiğin serveti, vârı,
Sen gidip ellere kalmayacak mı?..

Vedâ edeceksin can yoldaşına,
Son kez toplanacak dostlar başına,
Adın yazılacak hece taşına,
Âhirin bir mezar olmayacak mı?..

Toprağın altında doğrulmaz belin,
Bir bir dökülecek ayağın, elin,
Çürüyüp gidecek dudağın, dilin,
Gözlerine toprak dolmayacak mı?..

Devir değişecek, nâmın yitecek.
Üzerinde yeşil otlar bitecek.
Yılan, çıyan yuva kurup yatacak,
Kalbini kökünden yolmayacak mı?..

Kul Hakkı fikreyle budur âkıbet,
Gel vuslata varan yolu takip et,
Bu dünya tarladır, hasat âhiret
Herkes ettiğini bulmayacak mı?..