HAYDİ MEHMED’İM!

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com

Zâlimin üstüne şimşek gibi dal!
Mevlâ’m sana zafer versin Mehmed’im!
Bütün mazlumların intikamın al!
Karanlıklar sona ersin Mehmed’im!

Asâletin belli ceddin mücâhit,
Şanlı geçmişine tarihler şahit,
Kalırsan gāzîsin ölürsen şehit;
Yürü, meydan yiğit görsün Mehmed’im!

Korkuyla titresin dağların kalbi,
Zulme mezar olsun taşların dibi,
Gönder mermileri ebâbil gibi;
Attığın, hedefe varsın Mehmed’im!

Sensin yüreklerde beslenen umut!
Sana emânettir tüm vatan hudut!
Zâlime yıldırım mazluma bulut;
Sen gönlümde, iftiharsın Mehmed’im!

Kurulan tuzaklar yine bozulsun,
Yılanların başı bir bir ezilsin,
Kul Hakkı der: Haydi destan yazılsın;
Vatanı sevince karsın Mehmed’im!