ÖYLE BİR ZAMAN

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com

Vîrâneye döner beden kafesi,
Ecel kapısını açar bir zaman.
Nazlı can kuşunun kesilir sesi,
Uzak diyarlara uçar bir zaman.

Yarım kalır uzun emel oyunu,
Yârenlerle son kez toplar toyunu,
Acep hangi terzi ölçer boyunu;
Üstüne ak gömlek biçer bir zaman.

Ulaşınca dosttan; «Gel!» diye çağrı,
Yol başlar, dönülmez menzile doğru,
Son durağı olur toprağın bağrı;
Misafir bu handan göçer bir zaman.

Ne fakire kalır ne de zengine,
Şu yayladan bir şey sarmaz dengine,
Güz geldi, diyerek iner engine;
Koyunu kuzudan seçer bir zaman.

Kul Hakkı hazır ol bu sefer yakın!
Ömrünü gaflette harcama sakın!
Usûlünce yaşa, tavrını takın!
Göç sırası sana geçer bir zaman.