BÜLBÜL İLE HASBİHÂL

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com

Ağlarsın gülzârda sabaha kadar,
Sen benim gülümü gördün mü bülbül?
Bilsen şu sînemde ne yaralar var,
Benim gibi gönül verdin mi bülbül?

Asırlar önceden yolu gözlenen,
Yüzüne bakarken bile özlenen,
Aşkı ile nice yollar dizlenen;
O gülün sırrına erdin mi bülbül?

Saâdet yurdudur O’nun civarı,
Sevenler uğruna terk eder vârı,
Ayrı düşenlerin bitmez efkârı;
Sen bu gülistana girdin mi bülbül?

Kul Hakkı der: Câna yetti bu hasret,
Dilerim ki Mevlâ’m eylesin nusret,
Bitsin diye dünya denen bu gurbet;
Kervanı yollara vurdun mu bülbül?