34. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız,
Tasavvuf, medeniyetimizin temel taşlarından. Dosta yapılan yolculuğun pusulası,
Hak aşkının şifresi… Elbette bu şifrenin, bu sırların idraki zor… İfadesi ise neredeyse
imkânsız…
Fakat bütün bu zorluklar, yolun rehberleri elinde birer birer kolaylaşıyor. En sarp yokuşlar
düze dönüyor o rehberlerle… Karanlık yolları Yesevî meş’aleleri aydınlatıyor. Fırtınalı
boğazlarda Hüdâyî yolları açılıyor… Çünkü zorlukların içinde kolaylık, zahmetlerin
içinde rahmetler gizli:
Zorluğun bağrı kolaylıkla dolu,
Bu tecellî için Allah sözü var! (Seyrî)
Gönlün sırlarına dil tercüman olmaya teşebbüs edince de hakikatin zorluğuna, mecazların,
remizlerin kolaylığı ve güzelliği yetişiyor.
Şeb-i arusla bütünleşen Aralık ayında dosya konumuz: Edebiyatımızda Tasavvufî
Remizler…
Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ, insanın olgunlaşmasının, yarımlıklardan
kurtulup tamlaşmasının zor görünen kolay yolunu, usûlünü ele aldı başyazıda.
Hazret-i Mevlânâ ve eserleri üzerine yaptığı çalışmalarla temayüz eden Dr. Sâfi
ARPAGUŞ’la Şerbet Şişesiyle İlâç İçirmek -Hazret-i Mevlânâ’da Tasavvufî Remizlerbaşlıklı
doyurucu bir mülâkat gerçekleştirdik.
AĞABEGÜM mânevî ihtiyaçlarını «uzak» doğularda arayanlara, Anadolu’muzun
bağrından uygulamalarla «Yağmur Duası»nı misal vererek, kendi öz kültürümüzü
gösterdi. H. Kübra ERGİN Ayna üzerine Mesnevî ile örülü bir deneme ile
dosyamızda.
Karakter bölümümüzde Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi, «O, İki Dünyada da Vesîle-
Mağfiret, Daima Rahmet…» başlıklı kıymetli yazılarında Peygamber Efendimiz’in
ümmetine olan merhametini ve bu rahmet tecellîlerinin ashâb-ı kiramdaki
in’ikâslarını kaleme aldılar.
Karakter, tarih, toplum, kültür-sanat bölümlerimizde de çok değerli kalemlerden, her
yönden itina ile işlenmiş yazılar okurlarımızı bekliyor.
şiirler… Tatmayanların zor diye kaçındıkları usûllerde, kolay görünen imkânsızlar!..
Seyrî «Çek Yanık Bir Besmele!» diye açıyor şiir faslını;
Aşkın gülşeninde, gönül murâdını arayan, Yunus’a giden, elif boylu serviler, elif huylu
vakûr bülbüller, cânâna kurban olan canlar arz-ı endam ediyor…
ı Levlâk Efendimiz’e, Hakk’ın rehberlerine adanan beyitler; bayramı, gurbet
bayramlarını anlatan, hac yolunda ağlayan mısralar… Endülüs’ten Filistin’e
uzanan feryatlar…
Şairler arasındaki mânevî bağların, şiirler arasında tezahür ettiği tahmîsler, taştîrler…
Dosta giden yola yeniden düşebilmek için; dün olduğu gibi bugün de zorları kolay eden,
ağulu aşı yağ ile bal eden söze, şiire, edebiyata Yunus sadasını, Mevlânâ bakışını
yerleştirmemiz gerek…
mânâda günlerinizin ve Kurban Bayramı’nızın Yüzakı ile geçmesi dileğiyle…