30. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız,

Ağustos ayı, tarihimizde bir zaferler geçidi. Her yönüyle bereketli bu ay; Malazgirt’ten, I. Kosova, Mohaç, Çaldıran, Mercidabık, Anafartalar ve Başkumandanlık Meydan Muharebesi’ne kadar nice zaferlere; Mora, Girit, Magosa, Revan gibi nice fetihlere sahne olmuş… Bu zaferleri kılıçlar ve kılıç gibi zekâlar tarihe geçirirken, edebiyat ve sanatla bilenmiş kalemler de onları zafer-nâmelerle hâfızalara nakşettiler.

Bugün zaferlerimizi ve o zaferlerle neticelenen seferlerimizi hatırlamak, öncelikle kültürümüzde birer âbide gibi duran o eserlerin idrak edilebilmesinde saklı…

Bu sebeplerle Ağustos gündemimize «Seferler, Zaferler ve Eserler»i aldık.

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ; her zaman taze kalan kızılelmalar ile çürük elmaları karşılaştırdı, geçmişin kızılelmalar peşinde kazanılan zaferlerinin bugüne yansıması gereken muhasebesini hatırlattı.

Zaferlerin edebî veçhesini oluşturan zafer-nâmeler üzerine Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyelerinden Yard. Doç. Dr. Rıdvan CANIM ile bir mülâkat gerçekleştirdik.

Ayla AĞABEGÜM; «Zafer veya Hiç» başlıklı yazısında zaferlerin ardındaki mânâ ve muhtevayı işliyor; Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI, zaferlerin günümüze bakan sembollerine temas ediyor; «En Büyük Zafer» başlıklı yazısında…

Prof. Dr. Ahmet SEVGİ, beyitlerin gölgesinde bu kez insan ömrünün akışını temaşa ettiriyor. Misafire ikram ile temayüz eden bir velî ve misafire ikramın derin arkaplânı Prof. Dr. Ali AKYÜZ’ün değerli kalemlerinden sayfalarımızda.

2007 Mevlânâ yılı. Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK, Mesnevî okuma çağrısı yaparken; sayfalarımız arasında Mevlânâ’dan manzum tercümeler de yer alıyor…

H. Kübra ERGİN hayata ve ölüme bakışta batı ile Osmanlı’nın bariz farklarına değinirken; B. Cahit ÖZDEMİR kitap okuma hususunda milletimizin alışkanlıklarının bir muhasebesini yaptı.

Karakter bölümümüzde Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi; «İdeal İnsan ve Hizmet» başlıklı kıymetli yazılarıyla, Hazret-i Peygamber’in yetiştirdiği ideal insan: Muhacir ve ensar misalinden hareketle, Mevlânâ’dan Muhammed İkbâl’e ideal insan arayışının ve ideal insan yetiştirecek hizmetin fevkalâde ehemmiyetine temas ettiler.

Değerli Okuyucularımız,

Şiirlerimizde zafer coşkusunu haykıran Malazgirt Destanı, Serhat Duası, Namus Sözü ve Çiçeklerin Dilinden Çanakkale’yle buluşacak; «Zaman Hey!» diyeceksiniz; sonra coşkunun yerini melâl alacak; kendinizi dağlara vurmak, bir dut gölgesinde, sabâ rüzgârıyla, sitem gazelleri söylemek, «Yolculuk Nereye?” diye sormak gelecek içinizden… Sonra namazın güzelliklerinde; «Cemâlini göster!» niyazında bulacaksınız kendinizi… Dahası? Dahası sizin ruh dünyanızda…

Şu günlerde, şu zaferler geçidinin heyecanında, üç ayların engin rahmet rüzgârını da arkamıza alıp, süregelen hayat seferimizden son nefeste zaferler devşirebilmek niyazıyla…

Yüzakı’yla…