Maddeciliğin Hazin Âkıbeti
İÇTİMÂÎ BUHRANLAR

YAZAR : B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com Eşref-i mahlûkat olarak yaratılıp, ulvî bir vazife yüklenen; fakat bu emânetle ilgisini keserek câhiliyye karanlığında çırpınan insanın kurtuluşu; Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in diriltici tâlim ve terbiyesi altında, yeniden aslî hüviyetini kazanmasıyla olmuştur. Zulümâtın üzerine doğan nur olarak, O Varlık Nûru’nun tesis ettiği «asr-ı saâdet» örneği, sonraki devirleri aydınlatan bir çerağ mesâbesindedir. Fahr-i […]

Continue reading »

Küçük İskender’in Ülkesinde
DÂRUSSELÂM AÇE -1-

YAZAR : Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA osmancetinkaya@sdu.edu.tr AÇE YOLUNDA… Türk Hava Yolları TK 60 seferi ile İstanbul’dan saat 23:30’da havalandıktan sonra Anadolu’yu, İran’ı, Afganistan, Pakistan ve Hindistan’ı kat edip Bengal Körfezi’nde (Hint Okyanusu) güney-doğuya yönelerek, 9.500 kilometrelik 10 saat süren uçuştan sonra Kuala Lumpur Havaalanı’na (KUL) iniş yaptık. KUL İndo Pasifik bölgesinin ortasında, birçok ülkenin de transit olarak kullandığı oldukça […]

Continue reading »

Duraklama Dönemi (1579-1699)
«KUTSAL İTTİFAK»IN KURULMASI

YAZAR : Ahmet MERAL ahmetmeral61@gmail.com Papa XI. İnnocent’in isteği doğrultusunda; daha önce gerçekleşen Lehistan ile Avusturya arasındaki ittifaka, Nisan 1684 tarihinde Venedik de katıldı. Buna göre; Osmanlı Devleti’ne karşı Avusturya ve Lehistan karadan saldırırken, Venedik de donanmayla savaşa katılacak ve Dalmaçya kıyılarından Osmanlı kuvvetlerine hücum edecekti. Yapılan işbirliği anlaşması çerçevesinde, hıristiyan âleminin hükümdarları ve özellikle Rus Çar’ı da «Kutsal İttifak»a […]

Continue reading »

MEHMED ÂKİF’İN ATA YURDUNDA… -2-

YAZAR : Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA osmancetinkaya@sdu.edu.tr İSA MULAJ İSTANBUL’DA… Temmuz 2013’te Suşisa Köyü’nde görüştüğümüz Mehmed Âkif’in amcazadesinin torunu İsa Mulaj Öncü Eğitimciler Derneği tarafından Aralık 2013’te İstanbul’da düzenlenen V. Ulusal Öğretmenim Sempozyumu’nda bir bildiri sundu, Eğitim ve Barış Paneli’ne katıldı. İsa Mulaj; “Mehmed Âkif’in Arnavutluk’ta ve Kosova’da çok az tanınıp bilindiğini, kendisinin akrabası olmakla birlikte, Âkif’i devrinin çok önemli […]

Continue reading »

KÖPRÜLÜLER DÖNEMİ ISLAHATLARI

YAZAR : AHMET MERAL Duraklama Dönemi (1579-1699) Köprülüler; on yedinci asrın en buhranlı dönemlerinde, Osmanlı Devleti’nin gerilemesini, aldıkları sert tedbirler ve yerinde kararlarla durdurmayı başarmış bir vezir ailesidir. Bu ailenin fertleri; Köprülü Mehmed Paşa’nın vezirliğe getirilişinin ardından, Osmanlı devlet teşkilâtının içinde sadece Sadrazam olarak bulunmamış; komutan, Sadâret Kaymakamı ve Kaptan-ı Derya olarak uzun yıllar hizmet etmişlerdir. Devletin yeniden güçlendirilmesinin, kanun […]

Continue reading »

Duraklama Dönemi (1579-1699)

YAZAR : Ahmet MERAL ahmetmeral61@gmail.com ZİTVATOROK BARIŞINDAN SONRA OSMANLI’DA GENEL DURUM Osmanlı merkezî yönetiminde var olan siyasî istikrarsızlık, on yedinci yüzyıl boyunca artarak devam etti. I. Ahmed’in genç yaşta vefat etmesi ve saltanat için yetişkin evlât bırakmaması üzerine; Osmanlı tahtına 26 yaşında dimâğen hasta olan birâderi I. Mustafa, devlet geleneklerine aykırı olarak çıkarıldı. Fakat aklî melekelerindeki rahatsızlık saklanamaz hâle geldiğinden, […]

Continue reading »

Duraklama Dönemi (1579-1699) OSMANLI-AVUSTURYA REKABETİ

YAZAR : Ahmet MERAL ahmetmeral61@gmail.com OSMANLI-AVUSTURYA (1593-1606) SAVAŞLARI Sokullu Mehmed Paşa’nın 1579 yılında ölümüyle «Duraklama Dönemi»ne giren Osmanlı Devleti’nin bu dönemde en çok savaştığı ülke, Avusturya olmuştur. 1593’ten 1606’ya kadar süren ve Kanije Zaferi’nin de kazanıldığı Osmanlı-Avusturya savaşları; Avusturyalılar tarafından «Uzun Türk Savaşları» ya da «Uzun Savaşlar» diye adlandırıldığı gibi, ilk çatışmalar 1591’de başladığı için, «15 Yıl Savaşları» olarak da […]

Continue reading »

DRİNA KÖPRÜSÜ -2-

YAZAR : Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA VİŞEGRAD 2013 Vişegrad Slav kökenli bir kelime olup, «yukarı/üst kale, yukarı köy/kent» gibi anlamlara gelmektedir. Vişegrad, Balkanlar (Bosna-Hersek, Bulgaristan) ve Avrupa’da (Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Ukrayna vd.) diğer birkaç kentin veya coğrafî yerin de adı olarak kullanılmaktadır. Drina kenarında yer alan, Drina Nehri’nin arasından akıp geçtiği Vişegrad; Bosna-Hersek, Sırp Cumhuriyeti sınırları içinde kalan bir ilçedir. […]

Continue reading »

OSMANLI DEVLETİ’NİN DURAKLAMA İÇİNE GİRMESİ -2-

YAZAR : Ahmet MERAL ahmetmeral61@gmail.com OSMANLI’NIN SINIRLARININ GENİŞLEMESİNİN OLUŞTURDUĞU ZAAFLAR Osmanlı Devleti’nin kontrolü zor, tabiî sınırlara ulaşmış olması ve topraklarının aşırı genişlemesi de duraklamaya yol açan bir diğer faktördür. 17. yüzyıla gelindiğinde Osmanlılar batıda Balkanlar ve Tuna’ya kadar Orta Avrupa’yı ele geçirmiş bulunuyordu. Bu sınırlar Osmanlı Devleti’ni Kutsal Roma Germen İmparatorluğu ile sınır ülke hâline getirmişti. Artık bu yöne doğru […]

Continue reading »

OSMANLI DEVLETİ’NİN DURAKLAMA İÇİNE GİRMESİ -1-

YAZAR : Ahmet MERAL ahmetmeral61@gmail.com “Dünya; küfür ile ayakta durur da, zulüm ile durmaz.” (Koçi Bey) 16. yüzyılın sonlarına doğru; Osmanlı devlet ve toplum yapısı, bir büyük buhran geçirdi ve meydana gelen bozulmalara bağlı olarak, devletin gelişimi duraklayarak siyasî rakiplerine karşı eski gücünden uzaklaştı. 17. yüzyıla kadar, Osmanlı İmparatorluğu’nun yirmi milyon kilometre kareyi aşan topraklarında; çeşitli milletlerden farklı din ve […]

Continue reading »
1 2 3