170. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız, “Bir sevdânın büyüklüğü, sevilen uğrunda yapılan fedâkârlıkla ölçülür.” Tahammül, fedâkârlık ve sabır gerektiren her güçlük ve zorluk; aslında sevdâ imtihanının cilvesi. Her zorluk, âşıkların kendini gösterebilme vesilesi. Her yokuş, sâdıkların arasına karışabilecek tabansızları ayıklama çaresi. Tabiatın mesajı da aynı: Bahara kavuşmak, kışa sabretmeden mümkün değil. Güle olan sevdâ, dikenlere tahammülü şart koşmakta: Muhammed Es‘ad Erbilî Hazretleri, ne güzel […]

ŞÜKÜR ERİŞTİK ŞÂBAN AYINA!

Nurten Selma ÇEVİKOĞLU nurtencevikoglu@hotmail.com Bu ay itibarıyla Şâbân-ı şerif ayına girmiş bulunmaktayız. Günler bir bir bitti. Bir ay önce üç ayların kutlu zemini içerisinde; Allah Teâlâ’nın ayı olan Receb ayına erişmiş ve elimizden geldiğince, günlerimizi doğru değerlendirerek ihyâya çalışmıştık. İşte Receb ayı bitti ve bizler Şâban ayına başlamış bulunuyoruz. Nasipse o da bitecek ve ardından on bir ay boyu hep […]

KUR’ÂNÎ TÂLİMATLAR -4- İSLÂM’DA TEBLİĞEMR-İ Bİ’L-MÂRUF ve NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER

Osman Nûri TOPBAŞ İNSAN MÎRÂSI Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in dâr-ı bekāya irtihâl ettikleri günün sabah namazıydı. Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- oda kapısının perdesini kaldırdılar ve o esnada Hazret-i Ebûbekir’in imamlığında namaz kılan sevgili ashâbını son defa seyrettiler. Onları (yani yetiştirdiği o müstesnâ nesli, ardında bıraktığı o güzîde insan mîrâsını) yan yana saf tutmuş, cemaatle namaz hâlinde gördü. […]

Fazîletin, Huzurun ve İki Cihan Saâdetinin Şartı: ÇİLELERE TAHAMMÜL

Osman Nûri TOPBAŞ MEDENİYETİMİZİN HEDEFİ Her medeniyet, kendi insan tipini meydana getirir. Yüce dînimiz İslâm; Kur’ân ve Sünnet medeniyetidir ki, ham insandan kâmil insan inşâ eder. Bunun en güzel misâli, asr-ı saâdettir. Çünkü câhiliyye insanından fazîletler medeniyeti tesis edilmiştir. Asr-ı saâdetten kıyâmete kadar da bu medeniyetin yegâne muallimi Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’dir. Cenâb-ı Hak, O’nu bütün beşeriyete «üsve-i […]

İNSAN BAŞIBOŞ DEĞİL!

Sami GÖKSÜN Allâh’ın en değerli, en şerefli ve en üstün şekilde yarattığı varlık olan insan; akıl, irade, düşünme ve anlama gibi üstün kabiliyetlerle donatılmış; âlemde var olan her şey hizmetine sunulmuş, buna mukabil birtakım vazifelerle mükellef kılınmıştır. Çünkü o boş yere yaratılmadığı gibi, başıboş da bırakılmamıştır. İnsan, Allâh’ı tanımak ve O’na ibâdet etmek için yaratılmıştır. Son nefesine kadar da bu […]

KUŞAK FARKI MI BOZULMA MI?

Halil KAŞIKÇI Son zamanlarda gençlerle yaptığımız toplantı ve seminerlerde mevzu; edep, saygı, küçüğü-büyüğü tanıma mevzuuna geldiğinde karşımıza çıkan veya gençlerin sığındığı şey; «kuşak farkı, zamana uyma» gibi mazeretler. Hâlbuki «kuşak farkı veya o devir de öyleydi» ve «şimdiki zaman» gibi hayat tarzı farkları, insan hayatı boyunca daima vardır ve olacaktır. Edep ve saygı kültürü; bu terimlerin üzerinde ve her zaman […]

YER KABUĞUNDAN ÇIKAN HİKMET İNCİLERİ

Ömer Sami HIDIR samihidir@gmail.com Âyet-i kerîmede buyurulur: “Allah, yeryüzü sizi sarsmasın diye oraya sabit dağlar yerleştirdi. Yolunuzu bulmanız için de nehirler ve yollar yarattı.” (en-Nahl, 15) Çok katı bir zemin üzerinde yürüdüğümüzü düşünürüz. Gerçekten de yeryüzü onlarca kilometre kalınlığı ile dünyanın en kuvvetli yapısı. Aziz Mahmud Hüdâyî Hazretleri bunu dönemin Sultanı’na yazdığı bir mektupta şöyle ifade eder: “Allah Teâlâ; insan […]

AMAN CENAZEM ORTADA KALMASIN!

Fahri SARRAFOĞLU sarrafoglufahri@gmail.com Bu satırların yazarı, 1988 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olunca yabancı dil eğitimi için Londra’ya gittim. Tabiî orada da bugün İstanbul’u nasıl geziyorsam, Londra’nın da önemli yerlerini adım adım gezmeye başladım. Londra’da Türklerin çoğunlukla oturduğu yer olan Stoke Newington denen bir semt var, oraya da gittim. Bir cuma günüydü. Cuma namazını kıldık; namaz sonrası yavaş yavaş […]

SİLİNMEZ YAZI

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Görenin nûru, körün açmazı var, Her hayâtın ebedî kaçmazı var! Hey, bu devrânı zulümler çözemez, Gecenin gündüzü, faslın yazı var. Zorluğun bağrı kolaylıkla dolu, Bu bir Allah sözüdür, i’cazı var! Hakk’a bin hîle kuranlar bilsin, Yerin üstünde felek cambazı var! Alçağın Arş’a tuzak kurması boş, Varlığın sâdece tek kurnazı var! Bir ve tek kudreti görmezse beşer, […]

GÖZYAŞI

Zahit GENÇ genczahit@gmail.com   Ağla gözlerim ağla, ağlamak insan için, Hüzün dolu kalbinle, ağla hep için için! Kimi ağlar içinden, kimi vurur dışına, Kimi döver döşünü, kimi vurur başına. Gözyaşı kalbe abdest, yıkar kalbin kirini, Dost eylemek güzeldir, gözü yaşlı birini. Rabbimiz’in emridir; «Az gülüp çok ağlamak» İhlâs ile ağlayıp, gönlü Hakk’a bağlamak. Allah için ağlamak, muhlis eder insanı, Dünya […]

1 2 3 113