GÖNÜLLERİ FETHETMEK EN BÜYÜK FETİH

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi Fetihlerdeki Ulvî Gaye; GÖNÜLLERİ FETHETMEK EN BÜYÜK FETİH Hicretin sekizinci senesiydi. Fahr-i Kâinat -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz Mekke’yi maddeten ve mânen fethediyordu. Muhâcir bir fert olarak çıktığı şehre, muzaffer bir kumandan olarak giriyordu. Yâr-i gārı Ebûbekir -radıyallâhu anh- ile gizli-saklı çıktığı mübârek şehre, 8 senelik bir ayrılıktan sonra on bin kişilik mü’min ordusuyla […]

Continue reading »

MÂNEVİYAT

YAZAR : H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Geçtiğimiz yıl, bir kitap kendi anadilinde yayınlanmadan önce Türkçeye tercüme edilerek ilk kez Türkiye’de yayınlandı. Kitabın ismi: «Ateistler İçin Din: İnançsızlara Dînin Yararları Rehberi» (Religion for atheists: A non-believer’s guide to the uses of religion) Kitabın yazarı, İsviçre kökenli İngiliz vatandaşı Alain de Botton’un, Türkiye’den gazetecilere verdiği röportajları; sanki kendi ülkesindeki Dawkins benzeri agresif […]

Continue reading »

HANGİ MÂNEVİYAT?

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com -Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI’ya- Biraz anlat bana Mustafa Abi, Hangi mâneviyat, hangi hissiyat? Olamadım şu günlerin kâtibi, Hayatımla oyun oynuyor hayat… İstismarlar yollarına dizilmiş, Hüdâyîler, Bağdâdîler üzülmüş, Beyinlerin terazisi bozulmuş, Gönüller yaralı, yürekler bayat… Nerde Mevlânâlar, nerde Yûnuslar, Ne zaman kalkacak gözlerden puslar? Aralık’ta kalmış şeb-i arûslar, Kökünden kopuyor bizim neşriyat… Pahalı araçlar, şımarık pozlar, […]

Continue reading »

YÛNUSLEYİN

YAZAR : İlyas KAYAOKAY okaykaya_1991@mynet.com Yûnus; Anadolu’da neşv ü nemâ bulmuş olup; halkın saf Türkçesiyle gönüllere Süleyman tahtını kurmuş, mutasavvıf bir halk şairidir. Yûnus Emre, şiirini Allah aşkına, mâneviyat bahislerine tahsis etmiştir. Bu hakikat; 16. asır şairi Meâlî’ye «hikmetli söz» mânâsına «Yûnus Emre sözü» ifadesini kullandırır: Yûnus Emre sözünü a sûfî nitsün rindler, Bunlara söyle ala gözden ü kara kaştan. […]

Continue reading »

Bilim, İhtiyaç, Madde ve Mânâ Harmanında; HAMLE SIRASI BİZDE…

YAZAR : H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com İslam medeniyetinin Moğol İstîlâsı’ndan sonra maruz kaldığı büyük yıkım ve ondan sonraki dönemde pozitif bilimler sahasındaki üstünlüğün batıya geçişi, müslüman mütefekkirleri uzun zamandan beri meşgul eden bir meseledir. Neden İslâm medeniyeti bugün batının geliştirdiği maddî üstünlüğü elde edememiş, kendi attığı temellerin üstüne ilmî bir medeniyet inşa edememiştir? İşin doğrusu bugünkü pozitif bilim dallarının temeline […]

Continue reading »

OKUMUŞ CAHİL

ŞAİR : Fatma Karakaş GÖKKAYA Bırakın övünsün okumuş cahil, Kendini bilmeyen âlim olur mu? Allah’ın lutfuyla olunur ehil, Hidâyete eren zalim olur mu? Okumuşsun boş bakıyor gözlerin, Boş konuşma, uçar gider sözlerin, Hani nerde mâneviyat izlerin, Dâim olmayanla talim olur mu? Kitaplar ezberde, ameller nerde, Özlerde fırtına, gözlerde perde, Çözümler aranır devâsız derde, Dermana gitmeyen dâim olur mu? Diskodan çıkmıyor […]

Continue reading »
1 2 3