HANGİ MÂNEVİYAT?

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

-Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI’ya-

Biraz anlat bana Mustafa Abi,
Hangi mâneviyat, hangi hissiyat?
Olamadım şu günlerin kâtibi,
Hayatımla oyun oynuyor hayat…

İstismarlar yollarına dizilmiş,
Hüdâyîler, Bağdâdîler üzülmüş,
Beyinlerin terazisi bozulmuş,
Gönüller yaralı, yürekler bayat…

Nerde Mevlânâlar, nerde Yûnuslar,
Ne zaman kalkacak gözlerden puslar?
Aralık’ta kalmış şeb-i arûslar,
Kökünden kopuyor bizim neşriyat…

Pahalı araçlar, şımarık pozlar,
Şâşaalı köşkler, bitmeyen hazlar,
Üryan dolaşıyor erkekler, kızlar,
Bir gençliği esir almış fuhşiyat…

Anlat Asım Abi, bir şeyler söyle,
Celîl’in kendini yemesin böyle!
Şaşkın mü’minleri Sen ıslah eyle!
Allâh’ım, ver bize gerçek fikriyat…