HAZRET-İ EBÛBEKİR -radıyallâhu anh-

ŞAİR : Ali AĞIR aliagir70@gmail.com

Sahâbenin incisi,
Hazret-i Ebûbekir…
İkinin ikincisi,
Hazret-i Ebûbekir…

Gökte Kureyş halîmi,
Yerde dürüst, samimî,
Yetimlerin hâdimi,
Hazret-i Ebûbekir…

Takvâsı dağlar gibi,
Güzel ahlâk sahibi,
İslâm’ın ilk hatibi,
Hazret-i Ebûbekir…

İlk yetişkin müslüman,
Cömertlikte bir umman,
Ateşten âzâd olan,
Hazret-i Ebûbekir…

Rasûl’ün can yoldaşı,
En üstün gönüldaşı,
Mağara arkadaşı,
Hazret-i Ebûbekir…

Gönlü nurdan bir gülşen,
Daim hayra yönelen,
Âyetlerle övülen,
Hazret-i Ebûbekir…

Ömrü; İslâm’a hizmet,
İbâdetten ibaret,
Tertemiz bir şahsiyet,
Hazret-i Ebûbekir…

Gül Sultan’a hep âşık,
Ve ölesiye sâdık,
Fedâkâr, asil, Sıddîk,
Hazret-i Ebûbekir…

Îman, ihlâs diyarı,
Mâneviyat pınarı,
Ümmetin iftihârı,
Hazret-i Ebûbekir…

Eşsiz fazîlet şehri,
Hak dostlarının pîri,
Peygamber’in veziri,
Hazret-i Ebûbekir…

9 Mayıs 2014