HESABA ÇEKİLME

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

Gençlik, şanlı ceddinin izinden akıyor mu?
Yetişen nesle, ecdât, övünçle bakıyor mu?

İslâm’ı ebed-müddet yaşatmak gayesiyle,
Yeni fatihler, gönül fethine çıkıyor mu?

Liderler silmek için fitneyi yeryüzünden,
Varlığından geçerek gemiler yakıyor mu?

Vahyin gür sadâsıyla, beşeri sermest eden,
Yanık sesli bülbüller meydanda şakıyor mu?

Yükseltmek için aziz yurdunu her sahada,
Âlimler geleceğin fennini dokuyor mu?

Yok olurken toplumda nice güzelim haslet,
Aczimize beyninde şimşekler çakıyor mu?

Yuvanın sağlamlığı, milleti güçlü kılan,
Sudan bahanelerle ocaklar çöküyor mu?

Dinamit fikirlerle, dînin altını oyup,
Ar-namus kalesini, çılgınlar yıkıyor mu?

Zulümler karşısında vicdana korlar düşüp,
Gamlı gözlerin, kanlı yaşları döküyor mu?

Senin aşkla yazdığın her mısraı Varoğlu;
Özlediğin o gençlik, ibretle okuyor mu?

12 Nisan 2013, Vezirköprü