MİSİLLEME

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

Bencilce savrulup, nefsin yelinde,
Merhamet hisleri ölene yazık!..
Kuklaların ipi, kimin elinde?
Mü’min saflarını bölene yazık!..

Bir zümre var, memnun değil yurdundan,
Hep söylenir, kuzusundan, kurdundan,
Yıllar yılı eğlencenin ardından,
Gidene aşk olsun; gelene yazık!..

Sahilde şemsiye, yelpaze, hasır,
Taptaze yürekler bağlamış nasır,
Kerkük, Kâşgâr, Irak, Suriye, Mısır,
Kardeşi ağlarken, gülene yazık!..

Sanal keyfin kapısını çalarak,
Sıla-yı rahimden uzak kalarak,
Günübirlik ortamlara uyarak,
Dostluğu gönülden silene yazık!..

Her bahiste alıştık mı tenzile?
Şu gençliğe ibret olsun Hanzala!
Celil, sözün varmıyorsa menzile,
Bu yolda çektiğin çilene yazık!..